Utredning och test angående helautomatisk trafik på röd linje

I rapporten föreslås helautomatisk drift vara införd år 2025 vilket ger möjlighet till tätare turer utan högre kostnader. Vidare föreslås förbättrad säkerhet och trygghet i tunnelbanan med hjälp av plattformsbarriärer.

Förslag på säkerhetsridå

Trafikförvaltningen har utrett förutsättningar och konsekvenser av att införa helautomatisk drift på röda linjen. Utredningen visar på tydliga fördelar.

Helautomatisk drift ger fördelar för trafikförvaltning och trafikoperatör i form av ett mer flexibelt utnyttjande av personal och fordon vilket i sin tur leder till minskade driftkostnader. De största nyttorna tillkommer resenären, med kortare restider genom mer frekventa avgångar samt ökad säkerhet och trygghet.

Ett viktigt krav för helautomatisk drift är att säkerställa personsäkerheten vid plattform, då förare inte finns ombord för att övervaka färden. Den typ av plattformsbarriär med breda öppningar, så kallade säkerhetsridåer, som föreslås som huvudalternativ är den mest kostnadseffektiva. Den har i tester visat sig fungera väl i Stockholms vinterklimat. Enligt utredningen finns tydliga fördelar med att barriärerna fungerar till olika fordonstyper, med avseende på fordonens olika dörrplaceringar.

Trafikstart av helautomatisk drift på röda linjen bedöms vara möjlig när nya fordon, trafikstyrningssystem och depåer på röda linjen är driftsatta. Trafikförvaltningen föreslår att inriktningsbeslut om helautomatisk drift fattas med planering för införande år 2025.

Införande av helautomatisk drift förutsätter åtgärder för att säkerställa personsäkerheten vid plattform, då förare inte finns ombord för att övervaka färden. Nyttorna av sådana åtgärder finns emellertid att hämta redan i dagens tunnelbana. Förekomsten av spårbeträdande och inträffade olyckor skiljer sig inte åt mellan de olika linjerna i tunnelbanan. Grundproblemen är alltså generella oavsett om trafiken är automatiserad eller inte.

Utredningsrapporten finns som bilaga på sidan. 

Tillbaka till nyhetslistan nya tunnelbanetåg på röda linjen