Nya tunnelbanetåg på Röda linjen

Nu rullar de nya tunnelbanetågen in i Stockholm! Under de närmsta åren kommer de gamla tågen att ersättas av nya. Med de nya moderna tågen får resenärerna en bekvämare resa. Tågen är utformade för att optimera resenärsflödet och samtidigt vara tillgängliga för alla resenärer oavsett förutsättningar. När de nya tågen börjar levereras tas också den nya depån i Norsborg i drift.

Detta gör vi

Trafikförvaltningen har köpt in 96 vagnar som bildar 48 fullängdståg. Tillsammans med nya och upprustade depåer och gemensamma IT-lösningar framtidssäkrar vi trafiken på tunnelbanans röda linje.

Syfte

Syftet med moderniseringen är att fler resenärer ska få plats på röda linjen. De ska dessutom kunna åka bekvämare, snabbare och säkrare än i dagsläget. För att kunna underhålla de nya tågen har depåer byggt och upprustats.

Vem påverkas och tidplan

Med start sommaren 2018 kommer de första vagnarna till Stockholm för tester. 2019 börjar de nya tågen tas i trafik. 2022 planeras alla 96 vagnar vara trafiksatta. Norsborgsdepån tas i bruk under 2018.

C30 - de nya tunnelbanetågen

Det nya tunnelbanetåget C30 står parkerat på järnvägsspår. Fönstret till förarhytten är stort med en upplyst kant runt om. Tåget är grått med blåa dörrar.

En bild av det nya tunnelbanetåget C30. Utsida och insida skiljer sig från dagens tunnelbanetåg C20 och CX.

Trafikförvaltningen har beställt 48 nya tåg av typen C30 till röda linjen till ett värde av drygt fem miljarder kronor. Tågen börjar levereras till SL för tester under sommaren 2018. Trafikstart kommer att ske under 2019 och fram till 2021 kommer det att finnas en blandning av gamla och nya tåg längs röda linjen.

Idag finns två fordonstyper på röda linjen. C20 har idag trafikerat Stockholms tunnelbana i cirka 15 år. De äldsta så kallade CX-tågen levererades på 70-talet. De flesta av dem har gått över 200 000 mil och behöver ersättas. Fler tåg behövs dessutom för att möjliggöra en utökad trafik på röda linjen.

Förberedda för framtiden

Vagnarna som utgör C30-tågen är 70 meter långa. Det innebär att två vagnar utgör ett helt tunnelbanetåg till skillnad från dagens som består av tre vagnar. C30 kommer, som första svenska tunnelbanetåg, att vara utrustade med luftkonditionering. Det innebär en komfortökning, inte minst på den södra delen av Röda linjen där tågen till stor del går ovan jord.

Som första svenska tunnelbanetåg kommer C30 att vara utrustade med luftkonditionering.

De nya tågen har en modern utformning för att så många som möjligt ska kunna åka med och för på- och avstigningar vid stationerna ska flyta smidigt.

Tågen är från leverans förberedda för att i framtiden kunna köras i helautomatisk drift om ett sådant beslut fattas.

Utformning

De nya C30-tågen består av två vagnar som vardera är 70 meter långa. Dagens tåg består av tre vagnar. De nya tågen har även en annan möblering med fler dörrar och en öppen möblering med säten längs sidorna. Möbleringen ger bredare gångar med plats för fler stående resenärer samt fler ytor för barnvagnar och rullstolar. Samtidigt medför utformningen snabbare av- och påstigning.
Det finns fortfarande sittplatser om fyra och där har benutrymmet blivit större för att det ska bli enklare och smidigare för alla.

Insidan på den nya tunnelbanevagnen. vagnen är ljus och har mer öppna ytor för rullstolar och barnvagnar. Vagnen har fler ledstänger än vagnarna som kör idag.

Effektivare av- och påstigning

Upphandlingens övergripande krav när de nya tågen, C30, handlades upp var robusta vagnar med hög kapacitet, god kvalitet och en modern utformning. De nya tågen kommer att ha fler dörrar och en öppen möblering med säten längs sidorna. Möbleringen ger bredare gångar med plats för fler stående resenärer samt fler ytor för barnvagnar och rullstolar. Samtidigt medför utformningen snabbare av- och påstigning, vilket är en förutsättning för tätare och mer punktlig trafik.

Nya och anpassade depåer

Norsborgsdepån

Trafikförvaltningen har byggt en ny tunnelbanedepå, ett garage för tunnelbanetåg, i Norsborg. Depån har till största delen byggts inne i berget under Eriksbergsåsen med en verkstadsbyggnad i slänten mellan Hallundavägen och Skarpbrunnavägen.

Norsborgsdepån framsida

Norsborgsdepån består av tre uppställningstunnlar inne i Eriksbergsåsen. Där ska tunnelbanetågen städas nattetid. För att komma in i uppställningstunnlarna åker tunnelbanetågen från Norsborgs station vidare ner i den 320 meter långa betongtunneln som möter bergtunneln inne i Eriksbergsåsen.

När tunnelbanetåget kommer in i berget passerar det en fullskalig tågtvätt som fungerar precis som en biltvätt på bensinmacken. När tåget blivit tvättat åker det antingen och ställer sig i en av uppställningstunnlarna eller fortsätter rakt igenom dessa och åker vidare upp till verkstaden som byggts ovanpå betongtunneln. I verkstaden finns det fem verkstadsplatser och en saneringshall för borttagning av klotter.

För att åter komma ut på spåret åker sedan tåget tillbaka genom uppställningstunnlarna, ut genom betongtunneln och tursätts på röda linjen, rent och underhållet.

Depån tas i bruk under 2018 i samband med att de nya tunnelbanetågen kommer till Stockholm.

Nyboda och Hammarby

Upprustningen av depåerna i Hammarby och Nyboda syftar till att möjliggöra underhållet av de nya C30-tågen. Anpassningarna behövs bland annat för att de nya vagnarna är 70 meter långa jämfört med dagens 46,5 meter. Både verkstadsplatser och svarv behöver därför förlängas.

Förutom det löpande underhållet som kommer att utförs i Nyboda och Norsborg finns behov av arbetsplatser för arbeten som tar längre tid. Detta gäller exempelvis garantiarbeten, nollställningsarbeten och krockskador. Dessa arbetsplatser finns nu i Hammarbydepån.

Hammarbydepån färdigställdes under våren 2017 och svarven i Nyboda slutbesiktades under hösten 2017. Arbetena med att anpassa verkstadsplatserna i Nyboda kommer tidigast att påbörjas under hösten 2019. Fram till dess behöver vi kunna underhålla dagens C20-tåg i Nyboda.

Dagens och framtidens röda linje

Röda linjen, som invigdes 1964, är 41 kilometer lång och går från Ropsten och Mörby i norr till Fruängen och Norsborg i söder. Längs sträckan finns 36 stationer, varav 20 stycken är utomhus. Tågen som rullar längs linjen är 140 meter långa och cirka 500 000 resenärer åker med linjen varje dag.

Ett arbete med att modernisera hela tunnelbanans röda linje har pågått under en längre period. En del av det arbetet var att byta ut dagens signalsystem mot ett nytt trafikstyrningssystem. Under november 2017 hävde SL kontraktet med leverantören av det nya trafikstyrningssystemet, vilket betyder att inget nytt signalsystem installeras. De nya tågen kommer att köra på det befintliga signalsystemet. Ett projekt har startats för att säkerställa att nödvändiga åtgärder utförs för att det befintliga signalsystemet ska hålla och fortsätta vara säkert.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!