Nya tunnelbanetåg på Röda linjen

Under närmaste åren kommer de äldsta tågen på tunnelbanans röda linje att ersättas av nya. Med de nya moderna tågen får resenärerna en bekvämare resa. Tågen är utformade för att vara tillgängliga för alla resenärer oavsett förutsättningar och samtidigt optimera resenärsflödet. Just nu pågår ett intensivt arbete med att testa de nya tågen.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Trafikförvaltningen har köpt in 96 vagnar som bildar 48 fullängdståg. Tillsammans med nya och upprustade depåer och gemensamma IT-lösningar framtidssäkrar vi trafiken på tunnelbanans röda linje.

Syfte

Syftet med moderniseringen är att fler resenärer ska få plats på röda linjen. De ska dessutom kunna åka bekvämare, snabbare och säkrare än i dagsläget och tågen är mer tillgänglighetsanpassade än dagens tåg. För att kunna underhålla de nya tågen har depåer byggt och upprustats.

Vem påverkas och tidplan

Sommaren 2018 kom de första vagnarna till Stockholm för tester. Någon gång efter sommaren 2019 planeras de första nya tågen trafikera Röda linjen. 2022 ska alla 96 vagnar vara levererade. Norsborgsdepån togs i bruk under 2018.

C30 - de nya tunnelbanetågen

Det nya tunnelbanetåget C30 står parkerat på järnvägsspår. Fönstret till förarhytten är stort med en upplyst kant runt om. Tåget är grått med blåa dörrar.

En bild av det nya tunnelbanetåget C30. Utsida och insida skiljer sig från dagens tunnelbanetåg C20 och CX.

Idag finns två fordonstyper på röda linjen. C20 har trafikerat Stockholms tunnelbana i cirka 15 år. De äldsta så kallade CX-tågen levererades på 70-talet. De flesta av dem har gått över 200 000 mil och behöver ersättas. Fler tåg behövs dessutom för att möjliggöra en utökad trafik på röda linjen.

Trafikförvaltningen har beställt 48 nya tåg (96 vagnar) av typen C30 till röda linjen till ett värde av drygt fem miljarder kronor. Tågen börjar levereras till SL för tester under sommaren 2018. Trafikstart kommer att ske någon gång efter sommaren 2019 och fram till 2021 kommer det att finnas en blandning av gamla och nya tåg längs röda linjen.

Förberedda för framtiden

C30 kommer, som första svenska tunnelbanetåg, att vara utrustade med luftkonditionering. Det innebär en komfortökning, inte minst på den södra delen av röda linjen där tågen till stor del går ovan jord.

Som första svenska tunnelbanetåg kommer C30 att vara utrustade med luftkonditionering.

Tågen är från leverans förberedda för att i framtiden kunna köras i helautomatisk drift om ett sådant beslut fattas.

Utformning med tillgänglighet i fokus

Upphandlingens övergripande krav när de nya tågen, C30, handlades upp var robusta vagnar med hög kapacitet, god kvalitet och en modern utformning.

De nya C30-tågen består av två vagnar som vardera är 70 meter långa, till skillnad från dagens tåg som består av tre vagnar.

Bredare gångar och egna ytor för till exempel barnvagnar och rullstolar ökar tillgängligheten för alla resenärer och bidrar samtidigt till ett bättre resenärsflöde

De nya tågen har även en annan möblering med fler dörrar och säten längs sidorna. Möbleringen ger bredare gångar med utrymmen speciellt avsedda för barnvagnar och rullstolar samt plats för fler stående resenärer. Samtidigt medför utformningen snabbare av- och påstigning, vilket är en förutsättning för tätare och mer punktlig trafik.

Det finns fortfarande sittplatser om fyra, med större benutrymme jämfört med dagens tåg. De sittplatser som är speciellt avsedda för resenärer med funktionshinder, sk prioplatser, är tydligt markerade med gult tyg. På så sätt är det enkelt att se vilka platser som är avsedda för resenärer med stort behov att sitta.

Insidan på den nya tunnelbanevagnen. vagnen är ljus och har mer öppna ytor för rullstolar och barnvagnar. Vagnen har fler ledstänger än vagnarna som kör idag.

En bild av insidan på de nya tunnelbanevagnarna. Dagens möblering med grupper om fyra säten blandas med längsgående sittning, vilket möjliggör speciella utrymmen avsedda för rullstolar och barnvagnar samtidigt som den nya möbleringen bidrar till ett bättre resenärsflöde och snabbare på- och avstigningar.

 Två tomma säten bredvid varandra med ryggarna mot tunnelbanevagnens vägg. Sittdelen på det ena sätet är klädd i mörkgrått tyg och ryggstödet är klätt i ett tyg med trekantsmönster i ljusgrått och mörkgrått. Sätet bredvid har sittdel i skarpt gul färg och motsvarande trekanstmönster i ljusgult och mörkgult.

I de nya tågen kommer det att vara enkelt att se vilka platser som är sk prioriterade sittplatser. De sittplatserna har tyg i en egen gul färg. Det betyder att den som har särskilt behov av sittplats har företräde att sitta på de gulklädda sätena. Sitter du på en sådan plats men klarar av att stå eller att sitta någon annanstans ska du resa på dig om en passagerare med behov av prioriterad sittplats kliver på.

Andra exempel på tillgänglighetsanpassningar:

  • Blindskrift
  • Dörrknappar med ljudkontraster exteriört & interiört
  • Handledare som går längre ner för barn/korta personer och återinförande av mittstolpen
  • Tydligare varningssignal vid dörrstängning – hel ljuslist över dörrarna
  • Exteriöra displayer placerade längre ner för bättre visibilitet
  • Golvmatta med högre friktion för att minimera halkrisk

Nya och anpassade depåer

Norsborgsdepån

Trafikförvaltningen har byggt en ny tunnelbanedepå, ett garage för tunnelbanetåg, i Norsborg. Depån har till största delen byggts inne i berget under Eriksbergsåsen med en verkstadsbyggnad i slänten mellan Hallundavägen och Skarpbrunnavägen.

Norsborgsdepån framsida

Norsborgsdepån består av tre uppställningstunnlar inne i Eriksbergsåsen. Där ska tunnelbanetågen städas nattetid. För att komma in i uppställningstunnlarna åker tunnelbanetågen från Norsborgs station vidare ner i den 320 meter långa betongtunneln som möter bergtunneln inne i Eriksbergsåsen.

När tunnelbanetåget kommer in i berget passerar det en fullskalig tågtvätt som fungerar precis som en biltvätt på bensinmacken. När tåget blivit tvättat åker det antingen och ställer sig i en av uppställningstunnlarna eller fortsätter rakt igenom dessa och åker vidare upp till verkstaden som byggts ovanpå betongtunneln. I verkstaden finns det fem verkstadsplatser och en saneringshall för borttagning av klotter.

För att åter komma ut på spåret åker sedan tåget tillbaka genom uppställningstunnlarna, ut genom betongtunneln och tursätts på röda linjen, rent och underhållet.

Depån togs i bruk 2018 i samband med att de nya tunnelbanetågen kom till Stockholm.

Nyboda och Hammarby

Upprustningen av depåerna i Hammarby och Nyboda syftar till att möjliggöra underhållet av de nya C30-tågen. Anpassningarna behövs bland annat för att de nya vagnarna är 70 meter långa jämfört med dagens 46,5 meter. Både verkstadsplatser och svarv behöver därför förlängas.

Förutom det löpande underhållet som kommer att utförs i Nyboda och Norsborg finns behov av arbetsplatser för arbeten som tar längre tid. Detta gäller exempelvis garantiarbeten, nollställningsarbeten och krockskador. Dessa arbetsplatser finns nu i Hammarbydepån.

Hammarbydepån färdigställdes under våren 2017 och svarven i Nyboda slutbesiktades under hösten 2017. Arbetena med att anpassa verkstadsplatserna i Nyboda kommer tidigast att påbörjas under hösten 2019. Fram till dess behöver vi kunna underhålla dagens C20-tåg i Nyboda.

Dagens och framtidens röda linje

Röda linjen, som invigdes 1964, är 41 kilometer lång och går från Ropsten och Mörby i norr till Fruängen och Norsborg i söder. Längs sträckan finns 36 stationer, varav 20 stycken är utomhus. Tågen som rullar längs linjen är 140 meter långa och cirka 500 000 resenärer åker med linjen varje dag.

Ett arbete med att modernisera hela tunnelbanans röda linje har pågått under en längre period. En del av det arbetet var att byta ut dagens signalsystem mot ett nytt trafikstyrningssystem. Under november 2017 hävde SL kontraktet med leverantören av det nya trafikstyrningssystemet, vilket betyder att inget nytt signalsystem installeras. De nya tågen kommer att köra på det befintliga signalsystemet. Ett projekt har startats för att säkerställa att nödvändiga åtgärder utförs för att det befintliga signalsystemet ska hålla och fortsätta vara säkert.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!