Hållbar utveckling i kollektivtrafiken

Hållbar utveckling är en prioriterad del i trafikförvaltningens vision och mål. Vi ser till att fler kan, vågar och vill använda kollektivtrafiken. Och att välja kollektivtrafiken i Stockholm är ett klimatsmart val på riktigt. Oavsett hur du reser med oss åker du nämligen miljövänligt.

Trafikförvaltningens senaste hållbarhetsredovisning avser år 2016. Där kan du läsa om vårt hållbarhetsarbete och hur vi arbetar med de tio principerna enligt FN-initiativet Global Compact.

Trafikförvaltningens hållbarhetsredovisning 2017 

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet

Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För oss på trafikförvaltningen är miljö, trygghet och tillgänglighet hjärtefrågor i hållbarhetsarbetet. 

Läs mer om vårt miljö- och klimatarbete

Läs mer om hur vi arbetar med trygghet och säkerhet

Läs mer om hur vi gör kollektivtrafiken tillgänglig för alla