Tvärbanan till Kista och Helenelund

Tvärbanan byggs ut åtta kilometer mellan Norra Ulvsunda till Helenelund.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Vi bygger ut Tvärbanans Kistagren från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund.

Syfte

Med Kistagrenen knyts arbetsplatser i norr med bostadsområden i söder ihop. Resenärer i Stockholm ges en möjlighet till spårbunden kollektivtrafik till och från Bromma flygplats och Kistamässan. Kistagrenen ger möjlighet till smarta byten till tunnelbana, pendeltåg och bussar.

Vem påverkas och tidplan

Alla som bor i närområdet kommer i någon mån att påverkas under byggtiden. Tvärbanan byggs ut i etapper. Vi planerar för trafikstart på sträckan Norra Ulvsunda till Bromma flygplats år 2020. Sträckorna Ursvik och Helenelund börjar trafikeras våren 2022 respektive 2023.

Klart för byggstart

Det är trafikförvaltningen inom Region Stockholm som ansvarar för utbyggnaden. Arbetet sker i nära samarbete med Stockholms stad, Sundbybergs stad och Sollentuna kommun. Vi började bygga under våren 2018. 

Kistagrenens linjesträckning

Kistagrenen är åtta kilometer lång och stannar på sin väg mellan Ulvsunda och Helenelund vid tio nya hållplatser och passerar genom tre kommuner; Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna. 

Resandet med Kistagrenen förväntas bli stort eftersom några av Stockholmsregionens mest betydelsefulla utvecklingsområden, både vad gäller arbetsplatser och bostäder, ligger längs med sträckan.

En resa från Ulvsunda till Helenelund beräknas ta cirka 23 minuter.

Tusentals bostäder planeras längs Kistagrenen

Tillväxt sker där det finns infrastruktur. Längs Kistagrenen har det planerats in 16 700 nya bostäder i områdena kring Solvalla, Rissne, Ursvik, Kista och Ärvinge. 

Bromma Blocks och Bromma flygplats

Kistagrenen går efter hållplats Norra Ulvsunda över Ulvsundavägen på en egen bro och stannar vid en hållplats mellan galleriorna i Bromma Blocks. Efter nedfarten till handelsområdet fortsätter den på mark fram till Bromma Flygplats.

Bromma flygplats där Tvärbanan kommer att stanna.

Bromma flygplats där Tvärbanan kommer att stanna.

Tvärbanan går vidare mot Solvalla och Annedal där en tredje hållplats anläggs i nära anslutning till bostäderna i området. Spårvägen fortsätter därefter över Mälarbanan och Ulvsundavägen samt längs Kavallerivägen till Rissne centrum. I Rissne placeras den fjärde hållplatsen med möjlighet för byte tunnelbanans linje mot Hjulsta och till buss.

Bro över Enköpingsvägen

Från Rissne till Ursvik går spårvägen på egen banvall samt på bro över Enköpingsvägen. Vid Stora Ursvik skapas en viktig bytespunkt mellan spårvägen och busstrafiken. Hållplatsen därefter blir Norra Ursvik.

Kistagrenen fortsätter sedan över Järvafältet, där dragningen ska göra så lite intrång som möjligt på miljön. En hållplats placeras i Ärvinge med närhet till bostäder och arbetsplatser.

Kista centrum

Därefter går spårvägen längs Danmarksgatan fram till Kista centrum där en bytespunkt skapas med tunnelbanans linje mot Akalla samt bussar.

Från Kista centrum går spårvagnen i blandtrafik mot Kistamässan och sedan vidare till Helenelund station där ändhållplatsen placeras i nära anslutning till pendeltågsstationen.

Ny spårvagnsdepå

För att kunna trafikera Kistagrenen behövs dels nya vagnar, dels en ny spårvagnsdepå för uppställning och underhåll av vagnarna. Det finns en överenskommelse med Sundbybergs kommun om att bygga depån i anslutning till den befintliga tunnelbanedepån i Rissne.

Vad är på gång just nu

Norra Ulvsunda

Sedan april i år har Tvärbanan körts på ett södergående spår mellan Norra Ulvsunda och Karlsbodavägen och hållplatserna har varit stängda. Under tiden har vi byggt ett nytt spår på sträckan. Detta spår ska vi nu koppla in helgen 15-18 november när vi stänger av Tvärbanan. Efter helgavstängningen körs all trafik på det norrgående spåret resten av byggtiden. Hållplatserna Norra Ulvsunda och Karlsbodavägen är fortsatt stängda under resten av byggtiden. Detta gäller till hösten 2020.

Efter helgavstängningen fortsätter arbetet med den nya sträckan. Spåren flyttas i nytt läge både i sid- och höjdled för att för att spårvagnarna ska kunna köra upp på bron över Ulvsundavägen på sin väg mot Bromma flygplats.

Framöver ska plattformen flyttas något och tillgängligheten förbättras. Norra Ulvsunda hållplats får nya plattformar och en mer tillgänglig spårövergång.

Vi arbetar främst vardagar på dagtid. Vid enstaka tillfällen kan vi behöva arbeta kvälls- och nattetid.

Arbetsområdet vid Bromma Blocks

Vi är klara med våra arbeten på bron över Ulvsundavägen och nu fortsätter vi att arbeta med anslutningen av bron i den andra änden vid infarten till Bromma Blocks. Här bygger vi upp en formställning för arbetena med formning och armering för bron. Vi bygger väggar, valv och kantbalk.

Längre bort i området närmare flygplatsen river vi asfalten i området inför kommande schaktarbeten så att vi sen kan börja börja bygga den nya hållplatsen Bromma flygplats.

Markarbeten vid Bromma flygplats för utbyggnaden av tvärbanans Kistagren.

Arbeten vid Bromma handelsområde.

Vi syns och hörs på fler platser i höst

Under hösten kommer vi att synas på flera platser när vi börjar med fler förberedande arbeten inför kommande utbyggnad av Kistagrenen.

Solvalla

Sedan september är vi i gång med våra förberedande arbeten i området vid Solvalla där Kistagrenens hållplats Solvalla ska ligga. Vi gör markarbeten, vi ska bygga en ny bro över Bällstaån och vi lägger om ledningar så att allt är klart när den nya spårvägen ska byggas. Just nu förstärker vi marken med kalkcementpelare. Vi borrar cirka 12 pelare per timme ner till fast mark och när borren dras upp matas en blandning av betong och kalk ut för att öka stabiliseringen i marken.

Alla förberedande arbeten planerar vi att vara klara med sommaren 2020. Gång- och cykelvägen vid Hästsportens hus är öppen under hela byggtiden.

Översikt arbetsområdet ny hållplats Solvalla, Tvärbanan Kistagrenen.

Förberedande arbeten inför byggandet av hållplats Solvalla.

Solvalla, jordförstärkning med KC-pelare 191023

Markförstärkning med kalkcementpelare.

Rissne

I november börjar vi bygga ut Tvärbanan i norra Rissne. Under byggtiden arbetar vi på flera platser samtidigt i området. Vi startar med markarbeten och ledningsomläggningar för att göra plats för de nya spåren. Vi börjar med att bredda ytan längs Artillerivägen så att spår, gång- och cykelväg och väg får plats. För att göra det behöver vi ta ner en del träd i området. Alla våra arbeten sker i samverkan med Sundbybergs stad. Vi planerar för att arbetena pågår till och med hösten 2022.

Samtidigt gör Sundbybergs stad en del förberedande arbeten i Rissne för Tvärbanans räkning. Under byggtiden kan det vara stökigt ibland men trafikanter, gående och cyklister har framkomlighet under hela byggtiden. Alla dessa arbeten gör vi så att marken med alla ledningar är klar när vi ska bygga den nya spårvägen.

Visionsbild av hållplats Rissne på Rissne torg, Tvärbanan Kistagrenen.

Visionsbild Rissne torg.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?