Spårväg City

Vi bygger en ny infrastruktur för spårvagn i Stockholms innerstad och på Lidingö.

Detta gör vi

Linje 7 har förlängts. Ändhållplats blir nu T-Centralen i stället för Kungsträdgården. Linje 7 ska också få nya och fler vagnar. Vi utreder även Lidingöbanans behov av fler vagnar.

Syfte

Den nya hållplatsen vid T-Centralen innebär enklare byten mellan spårvagnen och andra trafikslag. De nya vagnarna behövs för att behålla turtätheten på den nya sträckningen.

Vem påverkas och tidplan

Spårutbyggnaden till T-Centralen är klar och trafikstart sker den 3 september 2018.

Nyheter

För närmare information om kollektivtrafiken, tidtabeller, trafikstörningar och ersättningstrafik se SL:s app eller gå in på SL:s hemsida sl.se (öppnas i nytt fönster)

I dag går linje 7 mot Djurgården från hållplats Kungsträdgården på Hamngatan.

Djurgårdsbron - Ropsten pausad

En järnvägsplan finns framtagen för sträckan Djurgårdsbron - Frihamnen. Det har funnits planer på att förlänga linje 7 från Djurgårdsbron till Ropsten och Lidingöbanan. Det pågår en utredning som ska presenteras under 2019. I samband med en eventuell utbyggnad kan hållplatsen vid Nybroplan komma att tillgänglighetsanpassas.

Avstigande vuxen med barn från spårvagn. Foto: Kari Kohvakka.Mamma och barn kliver av spårvagnen på hållplats Kungsträdgården. 

I oktober 2015 startade trafiken på Lidingöbanan efter att ha varit avstängd i två år för modernisering. Bland annat fick resenärerna på Lidingöbanan fler dubbelspår och nya vagnar. 

Översikt sträckor i Spårväg City januari 2017

Stockholms innerstad ska få fler hållplatser längs linje 7 nu när T-Centralen blir den nya ändhållplatsen. Förutom denna utbyggnad kommer fler tåg att rulla längs spåren.

Delprojekten har egna presentationer ovan, här är en länk till detaljerad information om byggprocesserna. 

Samråd, granskning och utställningar 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!