Kollektivtrafik

Varje dag reser fler än 800 000 med kollektivtrafiken i Stockholms län. Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i eller besöker Stockholms län ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. De olika färdsätten samordnas i ett ständigt växande trafiknät. 

De närmsta fem åren investeras 32,5 miljarder kronor inom kollektivtrafiken. Konkreta exempel på satsningar inom kollektivtrafiken är utbyggd tunnelbana, tvärbanan, nya spårvägar samt satsningar på befintliga lokalbanor.

För frågor om kollektivtrafiken

Som resenär med frågor eller synpunkter på kollektivtrafiken ska du i första hand kontakta SL:s kundtjänst. Det finns även andra kontaktvägar för dig som har särskilda frågor.

Kontakt

Trafikförvaltningen
Besöksadress:
Lindhagensgatan 100
Postadress:
Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm
Telefon: 08-686 16 00
E-post: registrator.tf@sll.se

Delar av förvaltningen finns också på Lindhagensterassen 1 i Stockholm.