Akut vård närmare invånarna

Region Stockholm inför en ny struktur för akut vård som gör att invånarna har nära till rätt vård, på rätt plats, i rätt tid utifrån sina vårdbehov. Den består av fem vårdformer: 1177 Vårdguiden, vårdcentraler, närakuter, akutmottagningar och intensivakut.

Här finns den akuta vården