Om provtagning i Region Stockholm

Provtagning är en viktig del i arbetet mot covid-19. Både för att ta hand om de som är sjuka, förebygga smittspridning och för att lära sig mer om sjukdomen. Här kan du läsa om en del av den testning som pågår.

Precis som vården av de som drabbats av covid-19 utvecklas så utvecklas även strategin kring provtagning. Flera faktorer ingår i Region Stockholm strategi: tillförlitliga tester, laboratoriekapacitet, system för hur patienter ska komma till provtagning och system för hur svaret ska meddelas. Sist men inte minst ingår råd till personer om hur de ska agera när de fått svaret i sin hand.

Testning för pågående covid-19 infektion

Testningen görs med hjälp av ett så kallat PCR-prov som visar om personen har sjukdomen just då testet tas. Resultaten används till exempel av personal i vården som kan bedöma vilken vård patienten behöver. Det hjälper också till i bedömningen av vilka smittskyddsåtgärder som behövs kring en patient. Provtagning av personal som är hemma och är sjuka används som ett stöd i beslut om när de kan gå tillbaka till arbetet.

Alla stockhomare som har symtom som kan tyda på covid-19 har också möjlighet att själva beställa ett test. Det kan göras via en drive in-enhet eller som ett hemtest. Läs mer på 1177.se Provtagning för dig som är sjuk

Testning för att ta reda på om någon haft covid-19

Testningen görs genom så kallade antikroppstester. Testerna används inom vård och omsorg för äldre. Både boende, patienter och personal testas. Tester görs också i studiesyfte där större grupper medarbetare ingår. Resultaten används för att öka kunskapen om covid-19.

Alla stockholmare som misstänker att de genomgått en covid-19 infektion har möjlighet att beställa ett test. Provtagning för dig som är frisk sedan 14 dagar.

Den som får svar att han eller hon har antikroppar mot covid-19 måste ändå fortsätta följa alla rekommendationer. Risken att bli sjuk eller att föra smitta vidare från en smittad person till en annan kan inte uteslutas. Rådet att stanna hemma vid sjukdomssymtom gäller fortfarande och även att undvika närkontakt med riskgrupper.

Testning för mer kunskap

Behovet att öka kunskapen om covid-19 är mycket stort. Kunskap från testning kan användas i forskning och både medarbetare i vården och privatpersoner deltar i sådana studier. Resultaten används sedan tillsammans med andra studier för att förbättra omhändertagandet av patienter och skaffa mer kunskap om hur sjukdomen sprids.

Allt om provtagning för covid-19

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?