Regionala rekommendationer i Stockholms län

De regionala rekommendationerna för att minska smittspridningen har gällt i Region Stockholm från den 23 februari och upphörde efter den 13 juni. Fortsatt gäller samma nationella rekommendationer som i övriga landet – både för vaccinerade och för dem som ännu inte hunnit få sitt vaccin.

Ung kvinna joggar

Antalet fall av covid-19 minskar i Stockholms län, liksom antalet patienter som är så sjuka att de är i behov av sjukhusvård. Tack vare att smittspridningen har minskat under flera veckor har flera av de krav som ställts för att lätta på restriktionerna uppfyllts. Därför har Folkhälsomyndigheten ändrat rekommendationerna på flera punkter från den 15 juli. Det är fortfarande mycket viktigt att följa Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer även efter lättnader i restriktionerna.

Allmänna råd

Följande råd gäller från den 1 juli, både för den som fått vaccin och den som ännu inte fått erbjudande om vaccination:

  • Stanna hemma om du har symtom och ta prov om symtomen varar mer än 24 timmar.
  • Undvik trängsel och håll två meters avstånd så ofta du kan.
  • När/om du umgås med andra: gör det i mindre grupp och helst utomhus.
  • Alla som kan ska arbeta hemifrån.

Nationella råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?