Regionala rekommendationer i Stockholms län

De regionala rekommendationerna för att minska smittspridningen har gällt i Region Stockholm från den 23 februari och upphörde efter den 13 juni. Fortsatt gäller samma nationella rekommendationer som i övriga landet – både för vaccinerade och för dem som ännu inte hunnit få sitt vaccin.

Ung kvinna joggar

Det är fortfarande mycket viktigt att följa Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer även efter lättnader i restriktionerna.

Allmänna råd

Följande råd gäller från den 1 juli till den 29 september, både för den som fått vaccin och den som ännu inte fått erbjudande om vaccination:

  • Stanna hemma om du har symtom och ta prov om symtomen varar mer än 24 timmar.
  • Undvik trängsel och håll två meters avstånd så ofta du kan.
  • När/om du umgås med andra: gör det i mindre grupp och helst utomhus.
  • Alla som kan ska arbeta hemifrån.

Nationella råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?