Om vaccin mot covid-19

Vaccinationer pågår i den takt som är möjlig utifrån tillgången på vaccin. Här finns information och nyheter om vaccinering inom Region Stockholm och länkar till 1177.se som vi hänvisar till för mer detaljerad information.

Projektets tidslinje

Alla godkända vaccin mot covid-19 ger bra skydd mot allvarlig sjukdom

I Region Stockholm är det inte möjligt att välja vaccin mot covid-19 och alla vaccinatörer vet inte heller alltid på förhand vilket vaccin de har tillgängligt vid alla tidpunkter. Vid själva vaccinationen ska det alltid tydligt framgå vilket vaccin som erbjuds. 

Grupper som vaccineras just nu i Stockolms län 

Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendation om turordning till vaccin, och vaccinerar först grupper med störst behov av det skydd som vaccinet kan ge mot att bli svårt sjuk i covid-19. Vaccineringen utökas allteftersom fler vaccindoser levereras till Stockholm. Matrisen nedan är uppdaterad 16 april, 2021. (Klicka på bilden för att se den i ett större format)

1177_grafisk_tidplan-Sthlm-16april.png

Påbörjat v 16: Med start 21 april kan personer födda 1961 och tidigare - med eller utan riskfaktorer - samt personer i åldern 18 - 64 år med riskfaktorer eller som vårdats eller fått behandling på sjukhus de senaste 12 månaderna boka tid för vaccination mot covid-19.

Påbörjat v 16: Från och med måndagen den 19 april kan personer födda 1956 och tidigare kontakta sin vårdcentral för att boka tid för vaccination. 

Påbörjat v 15: Vaccination påbörjad för personer födda 1956 och tidigare genom bokad tid för vaccination på någon av länets tio vaccinationsmottagningar via 1177/Alltid Öppet. 

Påbörjat v 14: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 70 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid. Den som har tillgång till Bank-ID kan boka sig vid de fyra vaccinationscentralerna i Älvsjö, Täby, Solna och Sabbatsberg övriga får invänta brev med instruktioner om hur man kan boka en tid för att bli vaccinerad vid sin vårdcentral.

Påbörjat v 13: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 75 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid. Den som har tillgång till Bank-ID kan boka sig vid de fyra vaccinationscentralerna i Älvsjö, Täby, Solna och Sabbatsberg övriga får invänta brev med instruktioner om hur man kan boka en tid för att bli vaccinerad vid sin vårdcentral.

Påbörjat v 10: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 80 år. Alla har fått ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat 11 januari: Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden. Denna grupp är i stort färdigvaccinerad.

Nu startar nästa steg i personalvaccinationen efter att varit pausad

Den 28 april återupptogs vaccinationen mot covid-19 för medarbetare inom kommunal vård- och omsorg för att slutföra denna del. Successivt från slutet av vecka 17 startade fler delar av personalvaccinationen som varit pausad. I samband med detta har Folkhälsomyndigheten tydliggjort vilken personal som ska ingå i fas 2.

Vaccination mot covid-19 för personal inom vård och omsorg pausades i två steg under mars på grund av kraftigt minskad tillgång på vaccin än vad som var beräknat. 

 

 

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?