Om vaccin mot covid-19

Vaccinationer pågår i den takt som är möjlig utifrån tillgången på vaccin. I Stockholms län startade vaccinationerna mot covid-19 den 27 december 2020 av personer som bor på särskilt boende för äldre. För mer information hänvisar vi till 1177. Länk finns längre ned på den här sidan.

Projektets tidslinje

Vilka vaccineras i Stockholms län just nu?

Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendation om turordning till vaccin, och vaccinerar först grupper med störst behov av det skydd som vaccinet kan ge mot att bli svårt sjuk i covid-19. Vaccineringen utökas allteftersom fler vaccindoser levereras till Stockholm. 

Personer som bor på särskilda boenden för äldre

Vaccinationen på särskilda boenden för äldre är i full gång och väntas fullföljas under februari. 

Personer som har hemsjukvård, hemtjänst, LSS-boende eller personlig assistent

Den som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser från en kommun, är boende i LSS eller har personlig assistent ingår också i gruppen som successivt vaccineras just nu. Den som bor ihop med någon som har hemsjukvård, hemtjänst med omsorgsinsatser eller personlig assistent kommer även att erbjudas vaccination.

Personal inom hemtjänst, SÄBO och annan kommunal omsorgspersonal

Syftet med att vaccinera personal tidigt är att minska risken för att smitta drabbar de som arbetar med sårbara personer och som därmed riskerar att föra smittan vidare.

Personal inom viss hälso- och sjukvård

Vaccination av viss vårdpersonal påbörjades i januari. Syftet med vaccinationen är att kunna bemanna den akuta och nödvändiga vården. För att vården på sjukhus och hos andra kritiska vårdgivare ska kunna ske är det nödvändigt att också vaccinera vissa i den personalgrupp som vårdar patienter. Det handlar ytterst om att personal i kritisk vård inte själva ska bli sjuka i covid-19.

Det går inte att boka vaccination eller ställa sig i kö just nu, utan bokning är endast möjlig för den som fått ett personligt erbjudande inom någon av ovanstående grupper.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?