Regionala rekommendationer för Stockholms län

De regionala rekommendationerna har förlängts och uppdaterats och gäller från och med 23 mars till 2 maj 2021. Även de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten har uppdaterats.

Människor som går

Allmänna råd

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 behöver få ännu större efterlevnad.

Nytt sedan förra uppdateringen den 23 februari:

 • Den som varit i nära kontakt med någon som har covid-19, dvs vistats längre tid än 15 minuter på kortare avstånd än två meter, skall i möjligaste mån arbeta hemifrån och begränsa sina fysiska kontakter under två veckors tid, samt provta sig även om det inte finns symtom.
   

Sedan tidigare gäller att:

 • Du bör begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som bor i ditt hushåll eller om du bor ensam med ett fåtal vänner.
 • Stanna hemma vid minsta symtom, såsom hosta, snuva, feber.
  Provta dig om du har symtom längre tid än 24 timmar.
 • Alla i ett hushåll rekommenderas i möjligaste mån att vara hemma från det att någon får symtom som kan stämma med covid-19.
 • När någon i ett hushåll har bekräftad covid-19 ska alla i hushållet stanna hemma i en vecka efter provtagningsdatumet samt provtas på dag 5, undantaget barn under 6 år.
 • Arbeta hemifrån om du kan.
 • Efter utlandsresa bör du stanna hemma i 7 dagar och provta dig på ankomstdagen och på dag 5. Detta behöver ingå i en planering inför eventuell utlandsresa.
 • Undvik köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap. Vi rekommenderar att du använder munskydd.
   

Kollektivtrafik

Res bara med kollektivtrafiken om du måste. Om du måste resa med kollektivtrafiken ska du alltid använda munskydd. Undvik att resa i rusningstrafik, vardagar 7 - 9 och vardagar 16 - 18. Läs mer på sl.se.(öppnas i nytt fönster)

Munskydd

Du bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik i rusningstrafik (kl. 7–9 och kl. 16–18) men även vid andra tider i kollektivtrafiken så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19.   

Observera att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd. Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte med säkerhet går att undvika. Vi rekommenderar därför munskydd i till exempel affärer och andra butiker.

Observera att denna rekommendation inte avser förskola eller klassrumssituation i grund- och gymnasieskola. I skolan gäller fortfarande att munskydd bara rekommenderas i de specifika situationer då du som vuxen under längre tid inte kan hålla avstånd. Generell munskyddsanvändning rekommenderas i nuläget inte i skolmiljön.

Gällande situationer där trängsel uppkommer – framför allt i vissa miljöer på arbetsplatser: dessa situationer bör identifieras av berörda verksamheter, arbetsgivare och arbetstagare gemensamt. Rutiner/riskbedömning för användning av munskydd, inklusive hur de bärs och hanteras, bör tas fram utifrån bedömt behov. 

Arbetsplatser

Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum, och även om du träffar samma arbetskamrater varje dag. Om du har luftvägssymtom, även lindriga, måste du stanna hemma.  

Skolor

Skolor måste fortsätta att arbeta med att undvika trängsel i möjligaste mån. Hjälp i detta arbete kan erhållas av huvudmännens samordnare. 

Samråd kring rekommendationer har skett med Folkhälsomyndigheten, Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län och rekommendationerna gäller omedelbart och till och med 2021-05-02 med löpande omprövning utifrån regionens epidemiologiska läge.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?