Frågor och svar till dig inom offentlig verksamhet eller handel

Frågorna och svaren nedan berör alla offentliga verksamheter - myndigheter, företag, kommunala verksamheter, föreningar, religiösa samfund etc, samt arbetsgivare och medarbetare inom handel

Via länken nedan hittar du utskrivbara affischer i olika storlekar och översatta till ett flertal språk med budskap om hur man ska undvika att smitta andra. Budskapen är bland annat att hålla avstånd, tvätta händer och att stanna hemma när man har förkylningssymtom. För mer information se: https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/trycksaker-etc/

 • Genom att sätta upp informationsmaterial om att tvätta händerna och göra det tydligt för besökaren kan göra detta.
 •  
 • Om det inte är möjligt att tvätta händerna ska besökarna erbjudas möjlighet att sprita händerna.

Via länken hittar du utskrivbara affischer i olika storlekar översatta till flera språk: https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/trycksaker-etc/

 • Antalet besökare bör begränsas av verksamhetsutövaren för att undvika trängsel och öka möjligheten att hålla två meters avstånd.
 • Hur många personer som maximalt får vistas i en butik samtidigt måste anpassas utifrån butikens/lokalens storlek.
 • Möblera om: Borden ska ställas så att det är minst en armlängds avstånd till nästa person. Om borden är fastmonterade i golvet och det inte går att uppnå en armlängds avstånd ska det markeras på vartannat bord att det inte får användas.
 • Markera på golvet:  Där det brukar uppstå kö bör ni dra linjer med hållfast tejp med två meter mellan varje linje, eller så långt som utrymmet tillåter. Markera tydligt så att besökarna förstår att de ska vänta bakom varje linje tills det blir deras tur.
 • Personalen kan genom aktiv bordsplacering ha översyn över sällskapens storlek och placeringen så att trängsel inte uppstår:
  • både gäster och personal kan samverka för att begränsa storleken på sällskapet
  • större sällskap bör delas upp på flera bord, undvik långbord
  • inom ett och samma sällskap kan man sitta axel mot axel men man ska alltid sträva efter så lite trängsel som möjligt och att hålla avstånd i möjligaste mån.
  • Mellan olika sällskap ska man eftersträva dryg armlängds avstånd oavsett riktning vilket innebär att gäster inte ska bli sittande direkt rygg mot rygg om de tillhör olika sällskap. Men om verksamheten skiljer av bås/soffgrupper med plexiglasskivor eller draperier som täcker minst upp till ståhöjd behöver kravet på drygt armlängds avstånd inte kvarstå - när man reser sig upp för att lämna det egna sällskapet förhindrar sådan avskiljare att gästen kan vända sig om och hosta in mot nästa sällskap.
 • För mer information gällande restauranger se: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/restauranger-och-krogar/fragor-och-svar-om-nya-regler-for-restauranger-krogar-m.m/

 • Antal besökare ska begränsas om det behövs för att undvika trängsel.
 • Informationsmaterial om att hålla avstånd, tvätta händer och att stanna hemma när man har förkylningssymtom ska sättas upp.
 • Vid informationsdiskar och andra platser där det brukar uppstå kö ska ni dra linjer med två meter mellan varje linje, eller så långt som utrymmet tillåter. Markera så besökarna förstår att de ska vänta bakom varje linje tills det blir deras tur.
 • Informationen bör synas tydligt vid till exempel datorer, kopieringsapparater och liknande som används av besökare. Om det finns tydliga tecken på att rekommendationerna inte följs ska man överväga att stänga av besöksdatorer och liknande så länge rekommendationerna fortfarande gäller.
 • Om man har besökare med förkylningssymtom kan man be dem att lämna lokalen.
   

Via länken hittar du utskrivbara affischer i olika storlekar översatta till flera språk: https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/trycksaker-etc/

 • fritidsgårdar kan hålla öppet
 • begränsa antal besökare för att minska trängsel
 • toaletter samt ytor som många tar i bör städas oftare
 • Informationsmaterial om att hålla avstånd, tvätta händer och att stanna hemma när man har förkylningssymtom ska sättas upp.
 • Om det till exempel finns datorer eller liknande som används av besökare är det extra viktigt att informationen är synlig vid dem. 
   

Via länken hittar du utskrivbara affischer i olika storlekar översatta till flera språk: https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/trycksaker-etc/

 • Parkleken kan hålla öppet men vårdnadshavare bör uppmanas att stanna hemma om de eller barnen är förkylda eller har några andra sjukdoms symtom.
 • Toaletter och ytor som många tar i bör städas oftare.
 • Informationsmaterial om att hålla avstånd, tvätta händer och att stanna hemma när man har förkylningssymtom ska sättas upp. Besökare ska även informeras om var de kan tvätta händer.  
   

Via länken hittar du utskrivbara affischer i olika storlekar översatta till flera språk: https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/trycksaker-etc/

 • Dagkollo är att föredra framför kollo med övernattning
 • Informera deltagare, ledare och vårdnadshavare om covid-19 och vad kan man göra för att förebygga/minimera risken att bli smittad eller smitta andra
 • Deltagare och personal ska vara symtomfria när de beger sig till verksamheten eller ha möjlighet att snabbt ta sig hem om de blir sjuka under tiden de deltar i kollo
  Informationsmöte första dagen där man går igenom förebyggande åtgärder som deltagare och personal ska tänka på:
  • vara uppmärksam på symtom på covid-19
  • hålla avstånd
  • regelbundet tvätta händer
  • undvika att röra ögon, näsa och mun med otvättade händer
  • hosta och nys i armvecket
 • Upprepa ovanstående information även skriftligen genom att använda affischer som finns på flera språk:
 • Begränsa antalet deltagare, helst endast deltagare från samma eller närliggande region. I nuläget rekommenderas inte längre resor än högst 2 timmar inom landet
 • Planera för att genomföra så många aktiviteter som möjligt utomhus
 • Om flera deltagare delar sovutrymme, se till att det finns tillräcklig avstånd mellan sovplatser/sängar (minst 1,5 meter)
 • Se till att det finns goda möjligheter att tvätta händerna - om tvål och vatten inte finns tillgängligt, se till att handsprit finns tillgänglig
 • På de ställen det finns risk för köbildning (t.ex. toalett eller matsal): markera linjer på golvet med två meters avstånd, markera tydligt så att besökarna förstår att de ska vänta bakom varje linje tills det blir deras tur.
 • Simhallar kan hålla öppet men besökare med förkylning eller andra sjukdoms symptom ska uppmanas att inte komma in lokalen.
 • Vid informationsdiskar och andra platser där det brukar uppstå kö bör ni dra linjer t ex med hållfast tejp med två meter mellan varje linje, eller så långt som utrymmet tillåter. Markera så besökarna förstår att de ska vänta bakom varje linje tills det blir deras tur.
 • Informationsmaterial om att hålla avstånd, tvätta händer och att stanna hemma när man har förkylningssymtom ska sättas upp.
 • Begränsa antal besökare i simhallen för att minska trängsel.
 • Toaletter och ytor som många tar i bör städas oftare.
   

Via länken hittar du utskrivbara affischer i olika storlekar översatta till flera språk: https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/trycksaker-etc/

Enligt Folkhälsomyndigheten kan idrott och träningsaktiviteter fortsätta, men vissa försiktighetsåtgärder bör vidtas för att minska risken för spridning av covid-19. Träning utomhus är att föredra. Läs mer om råd och rekommendationer för detta hos Folkhälsomyndigheten.

 

 • Regeringen har förbjudit alla allmänna sammankomster med mer än 50 deltagare, vilket omfattar även sammankomster för religionsutövning.  Genom att erbjuda deltagande via digitala länkar kan församlingens medlemmar på annat sätt fortsätta delta i sammankomster.
 • Vid mindre sammankomster som ändå genomförs, tänk på att hålla avstånd mellan bänkar, stolsrader eller på golvet så att medverkande kan hålla avstånd sinsemellan.
   

För mer information se: https://www.myndighetensst.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv-aktuellt/2020-04-01-trossamfundsledare-talar-om-covid-19.html

Antalet personer som samtidigt vistas i affärslokalen (ex butik, närbutik, kiosk, apotek) bör begränsas så att kunder och personal kan hålla avstånd till varandra. Skapa rutiner för att undvika nära kontakt vid köbildning till kassa, provrum, toaletter mm

Undvik kontanta betalningsmedel i möjligaste mån, men om det är en verksamhet som hanterar kontanter så tvätta händerna regelbundet.

 • Använd blip-funktionen vid alla tillfällen det är möjligt.
 • Rengör betalningsterminaler regelbundet och som personal ska du tvätta händerna regelbundet.
 • Ställ gärna en flaska med handsprit åt kunderna bredvid betalningsterminalen.

Returer av varor kan ske enligt vanliga rutiner.

 • Undvik köbildning utanför toaletter, märk upp hur nära man kan stå varandra i kö med tejp i golvet.
 • Uppmana kunderna att tvätta händerna efter toalettbesök: sätt gärna upp skyltar på dörrar och inne på toaletter.
 • Toaletter bör också rengöras oftare än vanligt.

Undvik självservering. Erbjud engångsmuggar och servera kunderna direkt i muggen

Länk med praktiska tips samt skyltar finns på Svensk handels webbsida.