Frågor och svar om smitta för Stockholms läns invånare och besökare

Från och med måndag 15 juni erbjuds alla invånare i länet testning för antingen pågående covid-19, eller antikroppar som visar om man redan haft sjukdomen.

På 1177.se finns infomration om de olika testerna, hur man bokar tid och vad resultaten betyder.

Allt om provtagning - 1177.se

Ett PCR-test visar om en person är smittad av det virus som orsakar covid-19.

Antikroppstest upptäcker antikroppar (IgG-antikroppar) som visar om en person tidigare varit sjuk i covid-19.

Antikroppstester visar om man haft sjukdomen tidigare. Antikroppstester erbjuds därför till personer som har varit sjuka men blivit friska och inte haft några symtom på minst 14 dagar.

På 1177.se finns informtation om de olika testerna, hur du bokar tid för provtagning och vad resultaten betyder:

Allt om provtagning - 1177.se

Det finns för närvarande inga tester för hemmabruk, så kallade självtester, som lever upp till medicintekniska krav. Därför avråder Folkhälsomyndigheten att sådana tester används. Om ett test används som inte uppfyller krav på kvalitet kan det både innebära båda att man felaktigt tror sig ha haft covid-19, eller att man inte har haft det trots att så är fallet.

Förekomsten av antikroppar innebär för många virussjukdomar att en person blir immun mot den infektion hen testats för.  Eftersom covid-19 är en ny sjukdom vet man inte säkert om det är så.  Enligt Folkhälsomyndigheten är det sannolikt att den som testar positivt för antikroppar har ett visst skydd mot sjukdomen. Men hur starkt och långvarigt skyddet blir är högst oklart. Därför måste medarbetare följa samma rutiner och använda skyddsutrustning som innan de visste att de hade antikroppar, inklusive stanna hemma vid symtom på ny luftvägsinfektion.

Nej, det går inte att avgöra på enbart symtomen om det var covid-19 eller någon annan infektion som kan ge liknande sjukdomstecken.

Stanna hemma om du känner dig sjuk! Vanligaste covid-19 symtom är:

 • Allmän sjukdomskänsla
 • Hosta
 • Feber
 • Andningsbesvär
 • Muskel- och ledvärk
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Snuva
 • Smak/luftbortfall
 • Diarré

Kontakta sjukvården genom att ringa 1177 om din allmänna ork är mycket påverkad, om du har andningssvårigheter, bröst-smärta eller upplever försämring efter flera dagars sjukdom. 

Om du tillhör en riskgrupp bör du alltid ringa 1177 för att rådgöra med dem. Ring 112 om du är livshotande sjuk.

För mer information se: www.1177.se/stockholm/corona-egenvard/

Du ska vara helt symtomfri i 48 timmar eller om du endast besväras av kvarstående torrhosta kan du återgå till skola eller arbete om det gått minst 7 dagar sedan du först insjuknade. Vid behov rådfråga läkare eller annan medicinsk personal, exempelvis via 1177.se.

 

De flesta blir lindrigt sjuka, men det finns några undantag, alltså personer som blir svårt sjuka trots att man inte är över 70 år eller har några andra sjukdomar. 

 • Munskydd kan ge en ”falsk” trygghet, så att man glömmer bort de andra åtgärderna (som att hålla avstånd och tvätta händerna). Om man använder munskydd fel och t.ex. rör sig mer i ansiktet med händerna kan man riskera att föra virus från händerna till ögon/näsa och bli smittad den vägen.
 • Vissa länder som har infört att personer ska bära munskydd på offentliga platser har gjort detta för att sjuka individer inte ska sprida smittan vidare till någon annan. Vanliga munskydd kan möjligen bidra till att minska smittan FRÅN den som bär det till andra människor men skyddar inte den som bär det så bra från att själv bli smittad av andra. I Sverige ska sjuka individer stanna hemma - denna åtgärd skyddar omgivningen bättre än om sjuka personer bär munskydd och rör sig bland folk.

Vissa grupper rapporteras ha ökad risk för allvarligare symtom vid smitta:

 • Hög ålder är den främsta riskfaktorn och personer över 70 år utgör därmed den främsta riskgruppen
 • Aktiv cancersjukdom eller pågående/nyligen avslutat behandling for cancersjukdom (utom hormonell behandling)
 • Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke) hypertoni, diabetes medkomplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom
 • Fetma (body mass index -BMI- 40 och däröver)
 • Neurologiska och neuromuskulära sjukdomar med påverkad funktionsnivå  (ex Parkinson, Multipel Skleros -MS, amyotrofisk lateral skleros -ALS)
 • Intellektuell funktionsnedsättning i kombination med rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning)
 • Gravida bör inte utsätta sig för risken att smittas av covid-19, i synnerhet mot slutet av graviditeten och inför förlossningen. Gravida kvinnor med riskfaktorer som fetma, diabetes eller högt blodtryck bör vara särskilt försiktiga.

Listan över riskgrupper avser inte barn

För mer information se: www.1177.se/stockholm/corona-sthlm/

 

Arbetsgivare ska se till att arbetstagare om möjligt:

 • håller avstånd till varandra
 • regelbundet kan tvätta sina händer med tvål och vatten eller annars använda handsprit
 • arbetar hemifrån i den mån det är möjligt
 • undviker onödiga resor i arbetet och kan anpassa sina arbetstider för att undvika att resa i rusningstid.
 • Ommöblering eller andra lokalanpassningar kan hjälpa till att hålla avstånd mellan varandra
 • Vid fysiska möten: minimera antalet personer som närvarar i rummet, låt gärna en tom stol mellan varje mötesdeltagarna för att öka avståndet
 • Om möjligt, ha digitala möten istället för fysiska
 • Planera fikaraster och lunchtider så att färre personer samlas i personalrummet under samma tider. Lämna gärna en tom stol stå mellan dig och din kollega vid lunchbordet för att säkra avståndet.
 • Det beror på vilken typ av arbete du har och om det finns möjlighet att minimera sociala kontakter i din yrkesroll
 • Arbetsgivare bör se till att personal om det är möjligt håller avstånd till varandra, regelbundet kan tvätta sina händer med tvål och vatten eller annars använda handsprit, arbetar hemifrån, undviker onödiga resor i arbetet och kan anpassa sina arbetstider for att undvika att resa i rusningstid. 
 • Om ovanstående inte kan möjliggöras får individuell bedömning göras av din situation. Hör med din arbetsgivare om möjlighet till omplacering eller byte av arbetsuppgifter under en begränsad period.
 • För aktuell information om arbete och riskgrupper se: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Gym och träningsanläggningar ska liksom alla verksamheter vidta åtgärder för att minimera risken för smittspridning. Det är viktigt att följa gymmets givna rekommendationer vad gäller rengöring av utrustning, hålla avstånd till andra tränande samt tvätta händerna.

Utegym och utomhusträning är bra alternativ till vanliga gym och träningsanläggningar. Det finns inte samma möjligheter till städning eller rengöring av ytor som vid träning inomhus. Det är därför viktigt att tvätta händerna noggrant efter träningspasset. Var också noggrann med att inte peta dig i ansiktet med smutsiga händer. Handsprit kan vara ett alternativ om inte möjlighet till handtvätt med tvål och vatten finns. Självklart ska man inte vistas på utegym om man känner sig det minsta sjuk.

Det finns inga bevis om smittöverföring av covid-19 via svett.

 • Res bara om du absolut måste och inte kan ta dig fram på andra sätt
 • Om du absolut måste resa ska du vara helt frisk och symptomfri
 • Undvik att resa under rusningstid
 • Håll avstånd, sitt inte nära andra människor
 • Åk inte om du är över 70 år eller om har sjukdomar som gör att du riskerar att bli svårt sjuk i covid.19
 • För mer information se: https://sl.se/sv/info/nyheter/corona/corona/
 • Försök om möjligt att skaffa den äldre ett eget utrymme i lägenheten, så att hen lättare kan hålla sig lite på avstånd från de andra som bor i bostaden
 • Det är viktigt att kunna hålla distans om någon i familjen börjar få snuva, hosta, feber eller ont i halsen.
 • Den son börjar få snuva, hosta, feber eller ont i halsen ska inte äta tillsammans med andra.
 • Träffa inte personer som inte bor i din bostad.
 • Dela inte bestick, tallrikar och glas med varandra vid måltiden.
 • Rengör ytor som man ofta rör vid, t.ex. vattenkranar, dörrhandtag minst en gång per dag. Desinfektera gärna samma ytor med ytdesinfektionsmedel.

För mera information se: www.1177.se/stockholm/corona-undvik-smittan

 • Om du själv har förkylningssymtom ska du vänta tills du är helt fri från symtom och det har gått två dagar till innan du låter hantverkare komma hem till dig.
 • Om problemet som ska åtgärdas inte kan vänta ska du informera hantverkaren om att du är sjuk så denne kan vidta försiktighetsåtgärder. Så långt det är möjligt ska du och hantverkaren inte befinna er i samma rum.
 • Om du av någon anledning är orolig för att låta hantverkare komma hem till dig (till exempel om du tillhör en riskgrupp och försöker undvika att träffa folk) bör du så långt som möjligt undvika att låta hantverkaren komma hem till dig.
 • Om det är din hyresvärd/bostadsrättsförening som vill att hantverkaren ska komma hem till dig bör du förklara för värden/föreningen varför detta blir ett problem för dig.
 • Som hyresvärd/bostadsrättsförening ska du överväga om åtgärden verkligen behöver genomföras nu då det kan skapa problem för till exempel personer som tillhör en riskgrupp att skydda sig på ett säkert sätt.
 • Enstaka rapporter tyder på att viruset kan överföras från människa till hund och katt. Det bedöms att ett sådant djur inte utgör en större smittrisk än andra föremål människa kommer i kontakt med. Det går inte att utesluta att även andra husdjur kan smittas.
 • Rekommendationen är att man vid kontakt med husdjur, inkluderande produktionsdjur och hästar, följer normala hygienrutiner. Detta är extra viktigt om man är sjuk. 

För mera information se: https://www.sva.se/sport-och-sallskapsdjur/katt/provtagning-av-hund-och-katt-med-avseende-pa-sars-cov-2-sva-