Aktuella frågor och svar om covid-19

Smittskydd Stockholm, Region Stockholm ger här korta svar på aktuella frågor om covid-19. Svaren utgår från ”Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid 19 m.m.” som trädde i kraft den 1 april 2020. Svaren gäller invånare, företagare och organisationer i Stockholms län.

Frågor och svars-dokumentet uppdateras löpande utifrån nya rekommendationer och aktuellt smittskyddsläge. Dokumentet är framtaget av Smittskydd Stockholm, Region Stockholm, i nära samarbete med Folkhälsomyndigheten som har ett mer omfattande frågor och svar, se folkhalsomyndigheten.se.

Här hittar du frågor och svar för dig;