Om det nya coronaviruset

Det är en allmän spridning av coronaviruset i Stockholms län. Alla med symtom som hosta, feber, snuva eller halsont, även lindriga symtom, uppmanas att stanna hemma. Region Stockholms hälso- och sjukvård arbetar för att minska smittspridning och ta hand om dem som blivit sjuka av coronaviruset.

Texten är senast uppdaterad 2020-06-25

Från och med måndag 15 juni har alla invånare i Region Stockholm möjlighet att boka provtagning för både pågående covid-19 samt antikroppar som visar om man haft infektionen.

På 1177.se finns information om de olika testerna, hur man bokar tid för provtagning och vad resultaten betyder:

Allt om provtagning - 1177.se

 

Likheter med influensa

De flesta har lindriga sjukdomsförlopp som liknar influensa. De smittade behöver isolera sig i hemmet. Närstående ska ha särskilt höga hygienkrav och vid första tecken på symtom ska även de isolera sig i hemmet.

Aktuella frågor och svar från Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm ger här korta svar på aktuella frågor om covid-19. Svaren utgår från Folkhälsomyndighetens föreskrifter och de gäller för invånare, företagare och organisationer i Stockholms län. Frågor och svars-dokumentet kommer att uppdateras veckovis. Folkhälsomyndigheten publicerar också frågor och svar på sin hemsida.

Smittskydd Stockholms frågor och svar

Folkhälsomyndighetens frågor och svar

Besöksförbud

Sjukhusen har för närvarande besöksförbud för att skydda patienterna. Undantag kan göras i vissa fall.

Regeringen har beslutat om besöksförbud på samtliga landets äldreboenden. Beslutet är generellt. Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Sjukvårdsupplysning, självskattningstest och allmänna frågor

För allmänna frågor kring covid-19 och hur man bör bete sig kan man ringa till 113 13 eller läsa information på 1177.se/stockholm/om-corona eller på Folkhälsomyndigheten.

Den som upplever sig behöva vård kan göra ett självskattningstest för att få vägledning om huruvida man kan stanna hemma och kurera sig eller bör ringa 1177 Vårdguiden på telefon för rådgivning. Länk till testet 

Det är viktigt att inte åka direkt till en vårdmottagning och där riskera att smitta andra sjuka personer. 

Vid livshotande tillstånd ring 112.

Provtagning

Region Stockholm arbetar kontinuerligt med att säkerställa kapaciteten och kvaliteten för testningen och har för närvarande kapacitet att provta 40 000 personer i veckan.

Här kan du läsa mer om provtagningen i regionen

Provtagning - vem, hur och varför

På 1177.se finns information om de olika testerna, hur man bokar tid för provtagning och vad resultaten betyder:

Allt om provtagning - 1177.se

Region Stockholms förstärkta organisation

Region Stockholm har en förstärkt ledning och organisation för den aktuella situationen; regional särskild sjukvårdsledning (RSSL). RSSL fattar beslut och vidtar åtgärder för förstärkning av viktiga funktioner i hälso- och sjukvården. RSSL har regelbunden kontakt med Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Inriktningen för RSSL är bibehållen medicinsk kvalitet med stor hänsyn till minimerad smittspridning.

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm är den förvaltningsmyndighet inom Region Stockholm som ska tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.  (SFS 2004:168). Smittskyddsläkaren har det samlade ansvaret för regionens smittskyddsarbete.

Mer information om det nya coronaviruset

1177 Vårdguiden (öppnas i nytt fönster)

Folkhälsomyndigheten (öppnas i nytt fönster)

European Centre for Disease Prevention and Control (öppnas i nytt fönster)

Information in English

The new Coronavirus

Tidigare nyheter om coronaviruset

6 augusti: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

3 augusti: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

9 juli: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

9 juli: Antal smittade med covid-19 per kommun och stadsdel

6 juli: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

3 juli: Kartläggning av avlidna till följd av covid-19 i Stockholms län

2 juli: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

29 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

25 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

25 juni: Antal smittade med covid-19 per kommun och stadsdel

22 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

18 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

18 juni: Smittskyddsläkarens rekommendationer för sommaren

17 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

16 juni: Ny rapportering av antal smittade med covid-19 per kommun och stadsdel

16 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

15 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Pressträff 12 juni kl. 13.00 om hur Region Stockholm ska genomföra utökad covid-19 provtagning

12 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

11 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

11 juni: Corona självskattningstest kan få utmärkelse

11 juni: Smittskydd Stockholm har beslutat om stängning av ytterligare restauranger

10 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

9 juni: Antal smittade med covid-19 per kommun och stadsdel

9 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

9 juni Antikroppstestning genomförs i Rinkeby-Kista

8 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

8 juni: Stärkt krisstöd

5 juni Förberedelser för utökad provtagning

5 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

4 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

4 juni Älvsjö sjukhus avvecklas

Pressträff 4 juni kl 11 om hur Region Stockholm ser på behovet av sjukvårdsresurser

3 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

3 juni: Regional hjälplinje om det nya coronaviruset blir nationell

3 juni: Nu inleds provtagning för personer inom samhällsviktiga verksamheter

3 juni: Provtagning - vem, hur, varför

2 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coroanviruset

1 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

29 maj: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

28 maj: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

28 maj: Planering för omställning av extra sjukvårdsinsatser

27 maj: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

26 maj: Provtagning för covid-19 smittade – nu kapacitet även för samhällsviktiga grupper

26 maj: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

26 maj: Viss planerad vård återupptas

25 maj: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

25 maj: Start av Folktandvården i två steg

22 maj: Sjukvård för de som bor på äldreboenden

20 maj: Så testas sjukskriven vård- och omsorgspersonal

20 maj: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

19 maj: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

18 maj: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

17 maj: Smittskydd Stockholm har beslutat om stängning av ytterligare en restaurang

15 maj: Fortsatt krislägesavtal för IVA-verksamheter

15 maj: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

14 maj: Sjukvård för de som bor på äldreboenden

14 maj: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

13 maj: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

12 maj: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

12 maj: Antal smittade och avlidna med covid-19 per kommun och stadsdel

11 maj: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

9 maj: Klartecken för successiv uppstart av screening

8 maj: Planerad vård skjuts upp till efter sommaren

8 maj: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

7 maj: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

7 maj: Fler kontaktar Cancerrådgivningen under coronapandemin

6 maj: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

5 maj: Antal smittade och avlidna med covid-19 per kommun och stadsdel

5 maj: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Pressträff 4 maj om Region Stockholms arbete med anledning av covid-19

30 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

29 april: Umgås digitalt i Valborg

29 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

28 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

28 april: Antal smittade och avlidna med covid-19 per kommun och stadsdel

27 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

26 april: Smittskydd Stockholm har beslutat om stängning av flera restauranger

26 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

25 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Covid-19:s effekt på övrig hälso- och sjukvård ska analyseras

24 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

23 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

23 april: Antal avlidna med covid-19 per kommun och stadsdel

22 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

21 april: Antal personer med covid-19 per kommun/stadsdel

21 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

20 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

19 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

18 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

17 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

16 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

15 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

14 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

14 april: Antal personer med covid-19 per kommun/stadsdel

13 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

12 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

11 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

10 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

9 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

8 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

7 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

6 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

5 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

4 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

3 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

3 april: Krislägesavtalet aktiveras i Region Stockholm

Pressträff 2:a april om Region Stockholms arbete med anledning av covid-19

2 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

1 april: Fler avlidna i covid-19 – utökning av vård pågår

Pressträff 1:a april om Region Stockholms arbete med anledning av covid-19

1 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

31 mars: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

30 mars: Fältsjukhuset vid Stockholmsmässan i Älvsjö uppbyggt

30 mars: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

29 mars: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

28 mars: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset›

27 mars: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

26 mars: 5 miljoner i stöd till företagsrådgivning och besöksnäring i Stockholmsregionen

26 mars: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

25 mars: Pressträff - Stockholms arbete med anledning av covid-19

25 mars: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

24 mars: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

23 mars: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

22 mars: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

21 mars: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

20 mars: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

20 mars: Pressträff om Region Stockholms arbete med anledning av covid -19

19 mars: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

18 mars: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

17 mars: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

15 mars: Äldre patient med covid-19 har avlidit

15 mars: Fall av nya coronaviruset i Stockholm den 15 mars

14 mars: Fall av nya coronaviruset i Stockholm den 14 mars

13 mars: Fall av nya coronaviruset i Stockholm den 13 mars

12 mars: Prioritering av skyddsutrustning

12 mars: Rekommendation att minska antalet personer som vistas vid sjukhus utöver patienter eller vårdpersonal

12 mars: Förändrad strategi för provtagning av personer misstänkt smittade av det nya coronaviruset

12 mars: Fall av nya coronaviruset i Stockholm den 12 mars

11 mars: En person smittad med det nya coronaviruset har avlidit

11 mars: Fall av nya coronaviruset i Stockholm den 11 mars

10 mars: Fall av nya coronaviruset i Stockholm den 10 mars

9 mars: En person smittad av det nya coronaviruset vid Capio S:t Görans sjukhus

9 mars: Fall av nya coronaviruset i Stockholm den 9 mars

8 mars: Fall av nya coronaviruset i Stockholm den 8 mars

7 mars: Person smittad av det nya coronaviruset sökte vård vid Danderyds sjukhus

7 mars: Fall av nya coronaviruset i Stockholm den 7 mars

6 mars: Fall av nya coronaviruset i Stockholm den 6 mars

5 mars: Fall av nya coronaviruset i Stockholm den 5 mars

4 mars: Fall av nya coronaviruset i Stockholm

3 mars: Fler bekräftade fall av nya coronaviruset i stockholm

2 mars: Ytterligare nytt bekräftat fall av nya coronaviruset i Stockholm

29 februari: Ett nytt bekräftat fall av nya coronaviruset i Stockholm

29 februari: Provtagning av nya coronaviruset i hemmet

28 februari: Två nya bekräftade fall av nya coronaviruset i Stockholm – patienterna vårdas isolerat på infektionsklinik

27 februari: Bekräftat fall av nya coronaviruset i Stockholm – patient vårdas isolerat på infektionsklinik

2 februari: Det nya coronaviruset klassas som samhällsfarligt