Om coronaviruset

Smittspridningen i länet är på en lägre nivå och färre patienter vårdas på sjukhus jämfört med våren. Det är lika viktigt att följa rekommendationerna för att hålla smittan nere. Risken finns fortfarande att det kommer en ny topp.

Texten är uppdaterad 200921

Antalet personer som konstaterats vara smittade med covid-19 i Stockholms län har minskat betydligt under sommaren. Smittspridningen befinner sig nu på en lägre platå med variationer. Några tiotals personer vårdas på sjukhus för covid-19. För att inte bryta den utvecklingen är det viktigt att alla fortsätter att följa råden om att hålla avstånd, tvätta händerna, stanna hemma även vid lindriga symtom och att boka provtagning vid symtom som inte går över inom ett dygn.

Region Stockholm avslutade stabsläget den 7 september

Hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson som lett den Regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) beslutade att avsluta det regionala stabsläget den 7 september och återgå till normalläge. Sjukvårdsbehovet för invånare sjuka i covid-19 bedöms nu kunna klaras inom ordinarie organisation. Det finns beredskap för att snabbt återigen kunna gå upp i stabsläge om behov uppstår.

Likheter med influensa

De flesta som får covid-19 har lindriga sjukdomsförlopp som liknar influensa. De smittade behöver isolera sig i hemmet. Närstående ska ha särskilt höga hygienkrav och vid första tecken på symtom ska även de isolera sig i hemmet.

Test vid misstänkt covid-19

De som är sjuka med symtom på covid-19 bör boka test för att få reda på om de har en pågående covid-19-infektion. Testen bokas på 1177.se och det finns två sätt att provta sig. Antingen genom att beställa test-kit för egenprovtagning i hemmet. Då skickas testet hem till folkbokföringsadressen. Varje dag körs tusentals tester hem till sjuka invånare i länet.

Ett annat sätt att provta sig är att boka tid på en av länets 10 drive-in-stationer dit man åker med bil för provtagning.

För de som är friska sedan minst 14 dagar finns möjligheten att boka tid via 1177.se för ett antikroppstest. Då får du svar på om du har utvecklat antikroppar och haft en covid-19-infektion.

Klicka här för att läsa på 1177.se om de olika testerna, hur man bokar tid för provtagning och vad resultaten betyder.

Smittspårning

Sedan den 16 juli får de invånare som beställt provtagning själva och har covid-19, mer hjälp att nå personer som de kan ha smittat. Smittspårning går nu enligt plan och smittspårningssupporten ringer till alla som har ett positivt svar.

Klicka här för att läsa mer om smittspårning i nyhetstexten ”Så ska fler smittkedjor brytas” på sll.se.

Besöksförbud

Sjukhusen har för närvarande besöksförbud för att skydda patienterna. Undantag kan göras i vissa fall.

Det besöksförbud som har varit gällande sedan den 1 april på samtliga av landets äldreboenden hävs den 1 oktober.

Aktuella frågor och svar från Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm ger här korta svar på aktuella frågor om covid-19. Svaren utgår från Folkhälsomyndighetens föreskrifter och de gäller för invånare, företagare och organisationer i Stockholms län. Frågor och svars-dokumentet kommer att uppdateras veckovis. Folkhälsomyndigheten publicerar också frågor och svar på sin hemsida.

Klicka här för att läsa Smittskydd Stockholms frågor och svar om coronaviruset

Klicka här för att läsa Folkhälsomyndighetens frågor och svar

Sjukvårdsupplysning, självskattningstest och allmänna frågor

Läs om coronavirset och covid-19 på 1177.se. Där får du veta mer om bland annat sjukdomen, hur vi bromsar smittan och råd om egenvård. Klicka här.

Kontakta 1177 Vårdguiden på telefon om du har symtom på covid-19 och har frågor om hur du ska söka vård. Ring telefonnumret 1177 så får du prata med en sjuksköterska.

Vid livshotande tillstånd ring 112.

Om du inte är sjuk men har allmänna frågor om covid-19 och coronaviruset kan du också ringa telefonnumret 113 13 eller läsa mer på krisinformation.se. Där finns aktuell och bekräftad information från svenska myndigheter. Klicka här för att komma till krisinformation.se.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om covid-19 och coronaviruset. Klicka här för att komma till Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

Användbara länkar

1177 Vårdguiden

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation.se

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)