Om det nya coronaviruset

Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i Stockholmsregionen och i Västra Götalandsregionen. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Region Stockholm fokuserar nu provtagningen på att värna de som kan få särskilt svåra sjukdomsförlopp. Det gör att regionen nu frångår kravet på att personer ska ha vistats i kända riskområden för att vara aktuella för provtagning.

Texten är senast uppdaterad 2020-03-22

I takt med att det nya coronaviruset sprids och ny kunskap tillkommer har Region Stockholm beslutat om en ny strategi för provtagningar. Provtagning ska nu ske av alla patienter som är i behov av sjukhusvård eller äldreomsorg, och uppvisar symptom av covid-19. Detta är för att skydda patienter som redan är sköra av ålder och/eller av andra sjukdomar.

- Akutsjukhusens akutmottagningar ska successivt från och med idag torsdag 12 mars påbörja att identifiera patienter med luftvägsymptom och skilja dessa patienter från andra inkommande patienter. Patienter med symptom som behöver inläggning ska provtas innan de kan läggas in på sjukhuset. Detsamma gäller för personer som uppvisar symptom inom äldreomsorgen, säger smittskyddsläkare Per Follin vid Smittskydd Stockholm.

Likheter med säsongsinfluensa

Nästan 3 000 personer har provtagits i länet och de allra flesta som smittats är närstående till personer med smitta. De flesta har också mycket lindriga sjukdomsförlopp liknande en vanlig säsongsinfluensa. De smittade behöver isolera sig i hemmet och närstående ska ha särskilt höga hygienkrav och vid första tecken på symptom ska även de isolera sig i hemmet. Dessa personer behöver inte ta prover om det är coronavirus eller annan sjukdom.

Effektivt att minska antalet besökare

Region Stockholm rekommenderar sjukhus och geriatriska verksamheter att i möjligaste mån minska antalet personer som vistas inom verksamheterna utöver vårdpersonal och patienter. Det innebär att ha en restriktivitet av antalet besökare till patienter och övriga personalgrupper som vistas i utrymmen där patienter och vårdpersonal befinner sig.

- Det går inte att införa ett fullständigt stopp för besökare eftersom det finns barn som behöver vårdnadshavare vid sin sida eller svårt sjuka patienter som behöver ha närstående vid sin sida. Men vi uppmanar till så stor restriktivitet som möjligt och även för de som har anledning att ha någon vid sin sida bör det vara så få besökare som möjligt för att minimera risken för smittspridning vid sjukhuset, säger Elda Sparrelid, chef Regional särskild sjukvårdsledning och chefläkare Region Stockholm.

Sjukvårdsupplysning och allmänna frågor

Det är hög belastning på 1177 Vårdguiden på telefon just nu. Den som har allmänna frågor kring covid-19 och hur man bör bete sig kan ringa till 113 13. Den som upplever sig behöva vård bör vara uthållig och invänta rådgivning från 1177 Vårdguiden. Vid livshotande tillstånd gäller som alltid 112. Det är viktigt att inte åka direkt till en vårdmottagning och där riskera smitta andra sjuka personer. 

Region Stockholms förstärkta organisation

Region Stockholm har en förstärkt ledning och organisation för den aktuella situationen med en regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) som fattar beslut och vidtar åtgärder för förstärkning av viktiga funktioner i hälso- och sjukvården. RSSL har regelbunden kontakt med Socialstyrelsen och Myndigheten för skydd och beredskap. Inriktningen för RSSL är bibehållen medicinsk kvalitet med stor hänsyn till minimerad smittspridning.

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm är den förvaltningsmyndighet inom Region Stockholm som ska tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.  (SFS 2004:168). Smittskyddsläkaren har det samlade ansvaret för regionens smittskyddsarbete.

Mer information om det nya coronaviruset

1177 Vårdguiden(öppnas i nytt fönster)

Folkhälsomyndigheten(öppnas i nytt fönster)

European Centre for Disease Prevention and Control(öppnas i nytt fönster)

Information in English

The new Coronavirus

Tidigare nyheter om coronaviruset

29 mars: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

28 mars: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset›

27 mars: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

26 mars: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

25 mars: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

24 mars: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

23 mars: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

20-03-22  Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

20-03-21  Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

20-03-20  Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

20-03-19  Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

20-03-18 Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

20-03-17 Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

20-03-15 Äldre patient med covid-19 har avlidit

20-03-15 Fall av nya coronaviruset i Stockholm den 15 mars

20-03-14 Fall av nya coronaviruset i Stockholm den 14 mars

20-03-13 Fall av nya coronaviruset i Stockholm den 13 mars

20-03-12 Prioritering av skyddsutrustning

20-03-12 Rekommendation att minska antalet personer som vistas vid sjukhus utöver patienter eller vårdpersonal

20-03-12 Förändrad strategi för provtagning av personer misstänkt smittade av det nya coronaviruset

20-03-12 Fall av nya coronaviruset i Stockholm den 12 mars

20-03-11 En person smittad med det nya coronaviruset har avlidit

20-03-11 Fall av nya coronaviruset i Stockholm den 11 mars

20-03-10 Fall av nya coronaviruset i Stockholm den 10 mars

20-03-09 En person smittad av det nya coronaviruset vid Capio S:t Görans sjukhus

20-03-09 Fall av nya coronaviruset i Stockholm den 9 mars

20-03-08: Fall av nya coronaviruset i Stockholm den 8 mars

20-03-07: Person smittad av det nya coronaviruset sökte vård vid Danderyds sjukhus

20-03-07: Fall av nya coronaviruset i Stockholm den 7 mars

20-03-06: Fall av nya coronaviruset i Stockholm den 6 mars

20-03-05: Fall av nya coronaviruset i Stockholm den 5 mars

20-03-04: Fall av nya coronaviruset i Stockholm

20-03-03: Fler bekräftade fall av nya coronaviruset i stockholm

20-03-03: Fler bekräftade fall av nya coronaviruset i Stockholm

20-03-02: Ytterligare nytt bekräftat fall av nya coronaviruset i Stockholm

20-02-29: Ett nytt bekräftat fall av nya coronaviruset i Stockholm

20-02-29: Provtagning av nya coronaviruset i hemmet

20-02-28: Två nya bekräftade fall av nya coronaviruset i Stockholm – patienterna vårdas isolerat på infektionsklinik

20-02-27: Bekräftat fall av nya coronaviruset i Stockholm – patient vårdas isolerat på infektionsklinik

20-02-02: Det nya coronaviruset klassas som samhällsfarligt