Om coronaviruset

Det pågår en allmän spridning av covid-19 i länet. Här finns information om de åtgärder som görs för att bromsa smittspridningen och för att ta hand om konsekvenserna av sjukdomen.

Texten är uppdaterad 201030

Antalet fall av covid-19 ökar i länet. För att bromsa utvecklingen är det viktigt att alla fortsätter att följa råden om att hålla avstånd, tvätta händerna, stanna hemma även vid lindriga symtom och att boka provtagning vid symtom. Provtagning och smittspårning är också viktiga verktyg mot smittspridningen. Sedan 30 oktober gäller skärpta allmänna råd i Stockholms län. Läs mer här

Länk till Region Stockholms lägesrapporter om covid-19

Om sjukdomen covid-19

Sjukdomen covid-19 orsakas av ett virus. Namnet på viruset är SARS-CoV-2. Sjukdomen kan påminna om influensa, med feber och hosta. Många blir lindrigt sjuka men vissa får ett allvarligare sjukdomsförlopp. Det är framförallt äldre som riskerar att bli svårt sjuka.  Även den som bara är ”lite förkyld” kan smitta och ska stanna hemma och undvika att träffa andra.

Det är också viktigt att beställa tid för provtagning via 1177.se.  Den som får svårare symtom av covid-19 ska kontakta 1177 på telefon för att få vägledning om hur och när de behöver söka vård. Vid livshotande tillstånd ringa alltid 112.

Läs mer på 1177 om coronaviruset

Test vid misstänkt covid-19

De som är sjuka med symtom på covid-19 bör boka test för att få reda på om de har en pågående covid-19-infektion. Testen bokas på 1177.se och det finns två sätt att provta sig. Antingen genom att beställa test-kit för egenprovtagning i hemmet. Då skickas testet hem till folkbokföringsadressen. Varje dag körs tusentals tester hem till sjuka invånare i länet. Ett annat sätt att provta sig är att boka tid på en av länets 10 drive-in-stationer dit man åker med bil för provtagning.

För de som är friska sedan minst 14 dagar finns möjligheten att boka tid via 1177.se för ett antikroppstest. Då får du svar på om du har utvecklat antikroppar och haft en covid-19-infektion.

Klicka här för att läsa på 1177.se om de olika testerna, hur man bokar tid för provtagning och vad resultaten betyder

Smittspårning

Den som får ett positivt provsvar och har en pågående covid-19 infektion behöver medverka i smittspårning. Den görs på olika sätt beroende hur smittan upptäcks.

Om smittan konstateras inom vården är det vårdpersonalen som hjälper till med smittspårningen.

Om smittan konstateras via hemtest eller drive-in test ska den smittade göra mer smittspårning på egen hand men det finns också ett stödteam som hjälper till. De kan ge goda råd och kontakta de som den smittade inte själv vill kontakta. Teamet hjälper också de som är för sjuka eller av andra skäl inte kan smittspåra på egen hand.

Klicka här för att läsa mer om smittspårning i nyhetstexten ”Så ska fler smittkedjor brytas” på sll.se.

Klicka här för att läsa på 1177.se om smittspårning

Hemisolering

Den som bor tillsammans med en konstaterat smittad person ska följa liknande regler som den som har covid-19. Det innebär att alla som arbetar eller studerar på gymnasiet/högskola eller universitet och som bor med eller har bott med en person som har covid-19 under den smittsamma perioden alltid ska arbeta eller studera hemifrån under minst 7 dagar.

Dagarna räknas från att den person som är smittad blev provtagen. Läs mer här.

Besöksförbud

Sjukhusen har för närvarande besöksförbud för att skydda patienterna. Undantag kan göras i vissa fall.

Det besöksförbud som har varit gällande sedan den 1 april på samtliga av landets äldreboenden hävdes den 1 oktober. Istället finns rekommendationer om hur smittspridning ska minimeras.

Kommunikation till invånare för att bromsa smitta

Sedan pandemins start pågår omfattande kommunikationsinsatser för att alla invånare både ska känna till och följa de rekommendationer och råd som minskar smittspridningen. Insatser görs också för att invånare ska veta hur de söker vård på rätt sätt, hur de får tillgång till provtagning, smittspårar och mycket annat.

Kommunikationen finns på 37 språk och dialekter i många olika kanaler och justeras löpande utifrån behoven. På 1177.se finns alltid uppdaterad information till alla invånare.

Region Stockholm arbetar i normalläge

Sedan den 7 september arbetar Region Stockholm i normalläge. Sjukvårdsbehovet för invånare sjuka i covid-19 bedöms kunna klaras inom ordinarie organisation med ett förtätat samarbete och med stöd av de kunskaper och arbetssätt som utvecklats under pandemin . Det finns beredskap för att snabbt återigen kunna växla till ett högre beredskapsläge om behov uppstår. Det finns tre nivåer av beredskapsläge ovanför normalläge: stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.

Aktuella frågor och svar från Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm ger här korta svar på aktuella frågor om covid-19. Svaren utgår från Folkhälsomyndighetens föreskrifter och de gäller för invånare, företagare och organisationer i Stockholms län. Frågor och svars-dokumentet kommer att uppdateras veckovis. Folkhälsomyndigheten publicerar också frågor och svar på sin hemsida.

Klicka här för att läsa Smittskydd Stockholms frågor och svar om coronaviruset

Klicka här för att läsa Folkhälsomyndighetens frågor och svar

Sjukvårdsupplysning, självskattningstest och allmänna frågor

Läs om coronavirset och covid-19 på 1177.se. Där får du veta mer om bland annat sjukdomen, hur vi bromsar smittan och råd om egenvård. Klicka här.

Kontakta 1177 Vårdguiden på telefon om du har symtom på covid-19 och har frågor om hur du ska söka vård. Ring telefonnumret 1177 så får du prata med en sjuksköterska.

Vid livshotande tillstånd ring 112.

Om du inte är sjuk men har allmänna frågor om covid-19 och coronaviruset kan du också ringa telefonnumret 113 13 eller läsa mer på krisinformation.se. Där finns aktuell och bekräftad information från svenska myndigheter. Klicka här för att komma till krisinformation.se.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om covid-19 och coronaviruset. Klicka här för att komma till Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

 

Användbara länkar

1177 Vårdguiden

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation.se

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)