Region Stockholm påbörjar vaccineringen i skolorna för 12-15 åringar

I nästa vecka inleds vaccineringen mot covid-19 för barn som fyllt 12 år -15 år (födda 2006) i skolor som ligger i områden med lägre vaccinationstäckning. Vaccinationsinsatsen sker i nära samarbete mellan Region Stockholm, skolor, elevhälsan, vaccinatörer och samordnas av Länsstyrelsen. Eleverna kommer att erbjudas vaccination på skoltid efter vårdnadshavares samtycke.

Skolan har en viktig roll för att kunna erbjuda vaccination till barnen på ett jämlikt och tillgängligt sätt i lokaler som barnen känner sig hemma i, säger, Magnus Thyberg, vaccinsamordnare Region Stockholm.

De första skolorna som börjar erbjuda vaccinering ligger i Järvaområdet och i ytterligare några andra områden med lägre vaccinationsgrad i Stockholms stad.  

Fakta:

Tidpunkt för genomförande kommer att variera för regionens skolor. De första skolorna börjar erbjuda vaccinering från och med nästa vecka.

Det är totalt 647 skolor med totalt 115.000 barn.

Totalt har 7132 barn i åldrarna 12-15 år vaccinerats vid en vaccinationsmottagning sedan måndag 4 oktober.

Mer information finns på 1177.se 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård