Region Stockholm har identifierat tekniska felaktigheter i överföring av vaccindata

Den 1 juli lanserades tjänsten covidbevis och Region Stockholm har identifierat ett tekniskt fel som inneburit att vaccindata inte överförts som de ska, exempelvis att vissa vaccindoser saknats i covidbeviset. Problemet är nu identifierat och åtgärdas under fredagen och under helgen.

När en invånare i Region Stockholm vaccineras förs informationen in i ett journalsystem och sedan skickas data vidare till Nationella vaccinationsregistret, NVR. I denna överföring har det i ett antal fall blivit fel, vilket inneburit att informationen i covidbeviset inte varit korrekt trots att journalsystemet har korrekt data. Problemet är nu identifierat och åtgärdas under fredagen och under helgen.

- Intresset för covidbeviset har varit stort och jag beklagar att det skett tekniska felaktigheter. Vi har gjort löpande tester av systemet, men tyvärr har det ändå blivit vissa fel när data förts över till Nationella vaccinationsregistret, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm, och fortsätter:

- När vi fick kännedom om problemet inledde vi direkt en felsökning och hittade snabbt felaktigheterna. Vi arbetar nu med att åtgärda problemen, och rätt information borde finnas i covidbeviset under helgen.

Felet påverkar inte alla, och den som fått ut ett korrekt covidbevis behöver inte hämta ett nytt.

Det går inte att kontakta sin vaccinationsmottagning, 1177 på telefon eller vaccinationsbokningen på telefon för att få hjälp.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård