Alla godkända vaccin mot covid-19 ger bra skydd mot allvarlig sjukdom

I Region Stockholm är det inte möjligt att välja vaccin mot covid-19 och alla vaccinatörer vet inte heller alltid på förhand vilket vaccin de har tillgängligt vid alla tidpunkter. Vid själva vaccinationen ska det alltid tydligt framgå vilket vaccin som erbjuds. Samtidigt förekommer uppgifter om att hundratals vaccindoser kasseras varje dygn, något som regionen inte fått signaler om.

- Det råder brist på vaccin och leveranser och prognoser förändras vecka till vecka. Det gör att länets cirka 230 vaccinatörer inte alltid vet på förhand vilket vaccin de har att vaccinera med om bokningen ligger några dagar fram i tiden. Det beror på de ojämna vaccinleveranserna och att vi behöver planerar om fördelningen mellan olika vaccinatörer. Ibland kan det till och med vara så att vaccinatören erbjuder ett vaccin på förmiddagen och ett annat på eftermiddagen, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm, och fortsätter:

- Vid själva vaccinationen är det viktigt att man får veta vilket vaccin som erbjuds och när man bör ta den andra dosen. Medarbetarna vid vårdcentraler och vaccinationsmottagningar kan inte själva påverka vilket vaccin de tilldelas, nu måste vi använda allt vaccin så effektivt som möjligt.

Vårdgivarna vaccinerar med vaccinet de tilldelas och har själva ingen möjlighet att välja, såvida det inte kan finnas särskilda skäl, exempelvis om mottagningen har många patienter som av medicinska skäl behöver ta ett särskilt vaccin.

- Det är viktigt att ta det vaccin som erbjuds för att den enskilde ska skyddas mot allvarlig sjukdom om hon eller han skulle smittas. Risken för smitta och allvarlig sjukdom är mycket större än risken för att drabbas av någon av de mycket sällsynta biverkningar som rapporterats, säger Magnus Thyberg.

Det förekommer uppgifter om att hundratals vaccindoser kasseras varje dygn i Region Stockholm efter att personer tackat nej till vaccin.

- Jag känner inte igen uppgiften om att det kasseras stora mängder vaccin och bara för att enstaka personer tackar nej till vaccination innebär inte det att vaccinet behöver slängas. När någon på plats tackar nej till vaccin innebär det en obokad tid och inte nödvändigtvis att en dos kasseras. Det leder också till långsammare vaccintäckning, vilket är olyckligt, säger Magnus Thyberg.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård