Folkhälsomyndigheten skärper prioriteringen och rekommenderar senareläggning av andra vaccindosen

Folkhälsomyndigheten har idag skärpt prioriteringsordningen kring vaccinering, vilket innebär en tydligare prioritering till äldre framför yngre. Samtidigt rekommenderar myndigheten att den andra vaccindosen senareläggs med upp till max sex veckor.

Tillgången till vaccin är kraftigt begränsad och förutsättningarna kring vaccinleveranser, prognoser och faktiska utfall har under hela vaccinprogrammet löpande ändrats. Därför anser Folkhälsomyndigheten att användningen av vaccinen mot covid-19 ska ses över.

I både fas 1 och fas 2 i vaccineringen finns både riskgrupper och personal som arbetar i de äldres närhet och dessa har ofta vaccinerats parallellt för att skapa ett skydd runt den äldre. Den skärpta prioriteringen innebär att de som står högst i varje fas nu bör ha erbjudits vaccination innan nästa grupp påbörjas.

- Den här skärpningen innebär att äldre och andra personer med förhöjd risk för allvarlig sjukdom gynnas i ännu högre utsträckning. Det är en viktig skärpning som regionen naturligtvis kommer att följa. Redan för knappt två veckor sedan beslutade vi att pausa all vaccinering av personal i hälso- och sjukvården, och nu kommer vi alltså att gå ännu längre och mer eller mindre pausa vaccineringen av personal i den kommunala vården och omsorgen, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också ett förlängt dosintervall med upp till max sex veckor för vaccinen från Pfizer/Biontech och Moderna för de som vaccineras i fas 2, utom för patienter som genomgått transplantationer eller går i dialys. Den här rekommendationen innebär att så många som möjligt nu bör erbjudas en första dos innan vaccinering med dos två påbörjas.

- Genom ett förlängt dosintervall kan fler äldre snabbare få sin första vaccindos. En dos ger ett gott skydd mot svår sjukdom och behov av sjukhusvård, vilket är det vi mest av allt vill uppnå med vaccinationerna just nu när smittspridningen fortsätter att öka, säger Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm.

Beslutet om den skärpta prioriteringsordningen från Folkhälsomyndigheten träder i kraft den 19 mars och Region Stockholm kommer att påbörja införandet så snart det är möjligt.

De personer som fått en första dos och kallats till en andra dos ska följa anvisningarna från sin vaccinatör eller vårdgivare. Du som fått dos 1 behöver inte själv boka om din tid för den andra dosen. Du blir kontaktad av din vårdgivare för mer information.

Ytterligare information finns att läsa hos Folkhälsomyndigheten.

Aktuell information om vaccinationerna finns på 1177.se

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård