9 juni: Dagsläge covid-19

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar. Region Stockholm kompletterar de ordinarie längre lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

- Inte sedan den 23 oktober 2020 har vi vårdat färre än 100 patienter med covid-19 vid våra sjukhus. Idag rapporterar vi att vi har totalt 96 patienter med covid-19 som vårdas på våra sjukhus. Av dessa är 28 patienter så sjuka att de behöver intensivvård.
Idag har vi rapporterat över 33 000 fler vaccinationer sedan gårdagens rapport. Den höga vaccinationstakten är en viktig del för att så många som möjligt ska ha så gott vaccinationsskydd som möjligt till hösten. Nu är det viktigt att vi får tillräckligt med vaccin för att kunna hålla det här höga tempot över sommaren, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

Dagsläget 9 juni

Efter den tidigare driftsstörningen i den databas där konstaterade fall registreras pågår fortsatt vissa efterregistreringar. Därför kan dagens siffror förändras i efterhand.

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 253 548
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 4 349

Nu vårdas

28 patienter med covid-19 i intensivvård

68 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 96 patienter

Vaccination mot covid-19

Här presenteras det aktuella läget för registrerade vaccinationer. Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler vaccinerade vid varje given tidpunkt än vad som är registrerat och som rapporteras nedan.

Vaccinationsläget 9 juni 

Antal och andel inrapporterade vaccinationer till och med igår.

Antal registrerade vaccinationer dos 1: 897 981
Antal registrerade vaccinationer dos 2: 353 898
Totalt antal registrerade vaccinationer: 1 251 879

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:
Andel dos 1: 46,5 procent 
Andel dos 2: 18,6 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 92,7 procent 
Dos 2: 86,9 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 91,9 procent
Dos 2: 85,5 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 89,8 procent
Dos 2: 64,8 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 84,7 procent
Dos 2: 47,4 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 80,2 procent
Dos 2: 43,5 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 86,4 procent
Dos 2: 59,8 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 80,3 procent
Dos 2: 32,9 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 78,4 procent
Dos 2: 13,7 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 74,2 procent
Dos 2: 8,1 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 63,0 procent
Dos 2: 6,2 procent

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 25,0 procent
Dos 2: 5,1 procent

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden. Denna grupp är i stort färdigvaccinerad

Påbörjat 11 januari: Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med 

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll

Påbörjat v 10: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 80 år. Alla har fått ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid

Påbörjat v 13: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 75 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid

Påbörjat v 14: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 70 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid

Påbörjat 15 april: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 65 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid

Påbörjat 21 april: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 60 år samt personer i åldern 18 till 64 år med riskfaktorer

Påbörjat 5 maj: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 55 år

Påbörjat 10 maj: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 50 år

Påbörjat 21 maj: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 45 år

Påbörjat 3 juni: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 40 år

Mer information på 1177

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård