16 juni: Dagsläge covid-19

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar. Region Stockholm kompletterar de ordinarie längre lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

Från och med fredag 18 juni påbörjas sommarrutiner för rapporteringen från hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Då utgår dagslägesrapporterna och det blir en lägesrapport om covid-19 på tisdagar och chefläkarens rapport om läget i hälso- och sjukvården under sommaren på fredagar. På grund av tekniska problem utgår idag uppgifter om antal smittade och avlidna.

- Även om smittspridningen minskar så smittas fortfarande flera hundra personer av covid-19 varje vecka i Stockholms län. Region Stockholm vill vara mycket tydliga med vikten av att följa de fem grundläggande råden. Att följa råden och att vaccinera dig så snart du får möjlighet med båda doserna är det bästa sättet att begränsa smittspridningen av covid-19 och dess olika varianter, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

De fem grundläggande råden

1.       Om någon i familjen har symtom rekommenderas att, om möjligt, alla i familjen stannar hemma. Måste man gå till arbetet eller skola får man göra det. Ta prov om symtomen vara mer än 24 timmar. Om provet är positivt för covid-19 måste alla stanna hemma i familjen i en vecka efter att provet togs.

2.       Undvik trängsel och håll avstånd – 2 meter gäller både utomhus och inomhus

3.       Minimera kontakter med andra utanför det egna hushållet

4.       Tvätta och sprita händerna ofta och noga

5.       Alla som kan ska arbeta hemifrån

Dagsläget 16 juni

Nu vårdas

22 patienter med covid-19 i intensivvård
52 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus
Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 74 patienter

Vaccination mot covid-19

Här presenteras det aktuella läget för registrerade vaccinationer. Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i vårt digitala verktyg. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler vaccinerade vid varje given tidpunkt än vad som är registrerat och som rapporteras nedan.

Vaccinationsläget 16 juni 

Antal och andel inrapporterade vaccinationer till och med igår.

Antal registrerade vaccinationer dos 1: 970 380
Antal registrerade vaccinationer dos 2: 447 437
Totalt antal registrerade vaccinationer: 1 417 817

De nationella målen om andel vaccinerade bygger på beräkning av befolkning per den 31/12 2020. Baserat på den tidpunkten är det 1 869 079 personer i Stockholms län som ska erbjudas vaccination.

Vi kommer därför från och med vecka 24 att redovisa andelen av den vuxna befolkningen (18+) vaccinerade både enligt det underlaget och i enlighet med vår tidigare beräkningsmodell för att kunna jämföra med tidigare rapportering.

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:
Andel dos 1: 50,2 procent 
Andel dos 2: 23,5 procent

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:
Andel dos 1: 51,9 procent 
Andel dos 2: 23,9 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 92,7 procent 
Dos 2: 87,1 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 92,0 procent
Dos 2: 86,4 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 90,2 procent
Dos 2: 76,2 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 85,2 procent
Dos 2: 59,3 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 81,0 procent
Dos 2: 50,6 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 86,9 procent
Dos 2: 67,6 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 81,4 procent
Dos 2: 53,2 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 80,0 procent
Dos 2: 26,9 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 76,6 procent
Dos 2: 13,0 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 69,9 procent
Dos 2: 8,2 procent

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 47,7 procent
Dos 2: 6,4 procent

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden. Denna grupp är i stort färdigvaccinerad

Påbörjat 11 januari: Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med 

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll

Påbörjat v 10: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 80 år. Alla har fått ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid

Påbörjat v 13: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 75 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid

Påbörjat v 14: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 70 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid

Påbörjat 15 april: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 65 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid

Påbörjat 21 april: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 60 år samt personer i åldern 18 till 64 år med riskfaktorer

Påbörjat 5 maj: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 55 år

Påbörjat 10 maj: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 50 år

Påbörjat 21 maj: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 45 år

Påbörjat 3 juni: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 40 år

Påbörjat 14 juni: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 35 år

Mer information på 1177  

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård