14 juni: Dagsläge covid-19

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar. Region Stockholm kompletterar de ordinarie längre lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

Från och med fredag 18 juni påbörjas sommarrutiner för rapporteringen från hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Då utgår dagslägesrapporterna och det blir en lägesrapport om covid-19 på tisdagar och chefläkarens rapport om läget i hälso- och sjukvården under sommaren på fredagar.

- Det är mycket glädjande att vi idag kan välkomna en ny åldersgrupp att boka sin vaccination. Jag uppmanar dig som är över 35 år att påbörja din vaccination så snart som möjligt så du hinner få båda doserna vaccin till hösten. Den höga vaccinationstakten är viktig för att vi ska ha ett så gott vaccinationsskydd som möjligt till hösten, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.
 

Dagsläget 14 juni

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 253 951
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 4 353

Nu vårdas

27 patienter med covid-19 i intensivvård
54 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus
Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 78 patienter

Vaccination mot covid-19

Här presenteras det aktuella läget för registrerade vaccinationer. Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i vårt digitala verktyg. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler vaccinerade vid varje given tidpunkt än vad som är registrerat och som rapporteras nedan.

Vaccinationsläget 14 juni 

Antal och andel inrapporterade vaccinationer till och med igår.

Antal registrerade vaccinationer dos 1: 945 686
Antal registrerade vaccinationer dos 2: 413 994
Totalt antal registrerade vaccinationer: 1 359 680

De nationella målen om andel vaccinerade bygger på beräkning av befolkning per den 31/12 2020. Baserat på den tidpunkten är det 1 869 079 personer i Stockholms län som ska erbjudas vaccination och idag redovisar vi att 945 686 personer har fått dos 1 vilket motsvarar 50,6 procent.

Vi kommer därför från och med vecka 24 att redovisa andelen av den vuxna befolkningen (18+) vaccinerade både enligt det underlaget och i enlighet med vår tidigare beräkningsmodell för att kunna jämföra med tidigare rapportering.

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:
Andel dos 1: 48,9 procent 
Andel dos 2: 21,7 procent

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:
Andel dos 1: 50,6 procent 
Andel dos 2: 22,2 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 92,7 procent 
Dos 2: 86,9 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 91,9 procent
Dos 2: 86,0 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 90,1 procent
Dos 2: 71,5 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 85,0 procent
Dos 2: 52,5 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 80,8 procent
Dos 2: 48,1 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 86,8 procent
Dos 2: 64,0 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 81,1 procent
Dos 2: 48,0 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 79,6 procent
Dos 2: 22,7 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 76,1 procent
Dos 2: 11,3 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 68,8 procent
Dos 2: 7,4 procent

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 39,3 procent
Dos 2: 5,9 procent

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden. Denna grupp är i stort färdigvaccinerad

Påbörjat 11 januari: Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med 

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll

Påbörjat v 10: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 80 år. Alla har fått ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid

Påbörjat v 13: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 75 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid

Påbörjat v 14: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 70 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid

Påbörjat 15 april: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 65 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid

Påbörjat 21 april: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 60 år samt personer i åldern 18 till 64 år med riskfaktorer

Påbörjat 5 maj: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 55 år

Påbörjat 10 maj: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 50 år

Påbörjat 21 maj: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 45 år

Påbörjat 3 juni: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 40 år

Påbörjat 14 juni: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 35 år

Mer information på 1177 

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård