11 juni: Lägesrapport om covid-19

382 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 8 juni till och med 10 juni. Totalt vårdas 80 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är 30 färre än i senaste lägesrapporten den 8 juni. 9 ytterligare avlidna har rapporterats sedan senaste lägesrapporten den 8 juni.

Samlad bedömning

Den 11 juni avvecklades den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) och därmed är det inget förhöjt beredskapsläge med anledning av covid-19. Hälso- och sjukvården arbetar återigen i ordinarie organisation.

- Att vi går över till normalläge innebär inte att det är läge att återgå till hur allt var innan pandemin. Nu har nästan 50 procent av länets vuxna invånare fått sin första dos vaccin - men det betyder samtidigt att 50 procent ännu inte hunnit få något vaccinationsskydd. Det är viktigt att så många som möjligt nu prioriterar att vaccinera sig under sommaren så att så många som möjligt har så gott vaccinationsskydd som möjligt till hösten, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapporten

382 nya fall av covid-19, varav ingen är provtagen på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 8 juni till och med 10 juni.

Sedan pandemins början har 253 770 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 80 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 30 färre än i den senaste lägesrapporten 8 juni.

Av dessa vårdas:

27 i intensivvård (-6)

40 på akutsjukhus (-23)

13 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (-1)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapporten

9 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 8 juni

Sedan pandemins början har 4 353 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1 615 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är samma antal som vid senaste lägesrapporten den 8 juni.

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Vaccination mot covid-19

Antal och andel inrapporterade vaccinationer till och med igår.

Antal registrerade vaccinationer dos 1: 923 640

Antal registrerade vaccinationer dos 2: 391 972 

Totalt antal registrerade vaccinationer: 1 315 612 

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:

Andel dos 1: 47,8 procent
Andel dos 2: 20,6 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:

Dos 1: 92,7 procent
Dos 2: 86,9 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:

Dos 1: 91,9 procent
Dos 2: 85,8 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:

Dos 1: 90,0 procent
Dos 2: 68,4 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:

Dos 1: 84,9 procent
Dos 2: 50,3 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:

Dos 1: 80,5 procent
Dos 2: 46,8 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år

Dos 1: 86,6 procent
Dos 2: 62,3 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:

Dos 1: 80,8 procent
Dos 2: 42,4 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:

Dos 1: 79,0 procent
Dos 2: 19,3 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:

Dos 1: 75,2 procent
Dos 2: 10,3 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:

Dos 1: 66,1 procent
Dos 2: 7,1 procent

Andel vaccinerade som är 40–44 år:

Dos 1: 32,4 procent
Dos 2: 5,7 procent

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i vårt digitala verktyg. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden. Denna grupp är i stort färdigvaccinerad

Påbörjat 11 januari: Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll

Påbörjat v 10: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 80 år. Alla har fått ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid

Påbörjat v 13: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 75 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid

Påbörjat v 14: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 70 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid

Påbörjat 15 april: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 65 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid

Påbörjat 21 april: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 60 år samt personer i åldern 18 till 64 år med riskfaktorer

Påbörjat 5 maj: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 55 år

Påbörjat 10 maj: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 50 år

Påbörjat 21 maj: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 45 år

Påbörjat 3 juni: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 40 år

Läs detaljerad beskrivning på 1177.se 

Hur vi rapporterar

  • Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till och med måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till och med torsdag.
  • Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.
  • För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.
  • Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.
  • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
  • Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.

Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.

Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård