6 april: Lägesrapport om covid-19

Dagens lägesrapport rapporterar högre siffror än vanligt eftersom den senaste lägesrapporten kom föregående tisdag. 9 966 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 30 mars till och med 5 april. Totalt vårdas 564 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är 65 fler än i senaste lägesrapporten den 30 mars. 39 ytterligare avlidna har rapporterats sedan 30 mars.

Samlad bedömning

Sedan den 19 mars arbetar den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) i det näst högsta beredskapsläget - förstärkningsläge. Länets akutsjukhus har nu en mycket ansträngd situation med 564 patienter med covid-19 utöver patienter med övriga diagnoser i behov av akut och nödvändig sjukvård.

- Antalet konstaterade fall av covid-19 har de senaste veckorna ökat med runt 8–10 procent per vecka. Så länge antalet fall ökar måste vi förbereda oss på att antalet patienter med covid-19 som är i behov av sjukhusvård också ökar. Idag rapporterar sjukhusen 65 fler patienter med covid-19 som är inlagda jämfört med förra tisdagen. Det är totalt 564 patienter och en mycket hård ansträngning för sjukvårdens medarbetare att ta hand om så många patienter extra. Ytterligare 39 personer har avlidit med covid-19 jämfört med föregående vecka. Fler vårdplatser bemannas nu för att kunna trygga att alla i behov av akut och nödvändig vård kan få det, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

De fem grundläggande råden

1. Om någon i familjen har symtom rekommenderas att, om möjligt, alla i familjen stannar hemma. Måste man gå till arbetet eller skola får man göra det. Ta prov om symtomen vara mer än 24 timmar. Om provet är positivt för covid-19 måste alla stanna hemma i familjen i en vecka efter att provet togs.

2. Undvik trängsel och håll avstånd – 2 meter gäller både utomhus och inomhus

3. Minimera kontakter med andra utanför det egna hushållet

4.Tvätta och sprita händerna ofta och noga

5. Alla som kan ska arbeta hemifrån

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapporten

9 966 nya fall av covid-19, 11 av dessa var provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 30 mars till och med 5 april.

Sedan pandemins början har 199 728 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

Under hela vecka 13 konstaterades 9 765 nya fall av covid-19. Under vecka 12 konstaterades 9 027 nya fall.

Särskilda boenden för äldre (uppdateras tisdagar)

Under vecka 13 var det 8 särskilda boenden för äldre som hade ett eller flera fall av covid-19, det är två fler än veckan innan. Totalt finns 313 särskilda boenden för äldre och 70 korttidsboenden i regionen.

Muterat covid-19 virus

Karolinska Universitetslaboratoriet har analyserat ca 4 650 PCR prover från vecka 11, resultaten indikerar förekomst av B.1.1.7 (brittiska varianten) i knappt 82 procent av de diagnostiserade fallen i regionen (denna vecka saknas uppdaterade data).

Region Stockholm har med helgenomsekvensering till och med den 5 april 2021 identifierat 2 752 fall av B.1.1.7 (brittiska varianten) och 194 fall av B.1.351 (sydafrikanska varianten) samt 20 fall av P.1 (brasilianska varianten).

Eftersläpning av inkomna sekvenseringsdata gör att fall av den sydafrikanska, den brasilianska och den brittiska varianten kan komma från fall som provtagits för flera veckor sedan.

Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm uppmanar alla resenärer som anländer från utlandet att stanna hemma i minst sju dagar, undvika kontakt med andra och testa sig snarast efter ankomst till Sverige med uppföljande test fem dagar efter ankomst. 

Se information på 1177.se

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 564 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 65 fler än i den senaste lägesrapporten 30 mars.

Av dessa vårdas:

 • 88 i intensivvård (+12)
 • 384 på akutsjukhus (+51)
 • 92 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (+2)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 5 april har 14 061 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 340 fler än vad som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapporten

39 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 30 mars.

Sedan pandemins början har 4 042 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1 603 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är fyra fler än i lägesrapporten den 30 mars.

För hela vecka 12 finns nu inrapporterade att 25 personer avlidit med covid-19. För vecka 13 finns hittills inrapporterat att 5 personer avlidit med covid-19. 

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Provtagning (uppdateras tisdagar)

Under vecka 13 har det analyserats 60 119 tester för pågående covid-19 vilket är en minskning jämfört med veckan före. Av dessa var 8 879 provsvar eller 14,9 procent positiva. Andelen positiva provsvar är en ökning jämfört med föregående vecka.

Under vecka 13 genomfördes 10 419 antikroppstester som visar på genomgången smitta. 42,7 procent visade på ett positivt provsvar. Det är en ökning av andel positiva provsvar jämfört veckan före.

Efterfrågan på bokningsbara tider för PCR-provtagning ökade förra veckan jämfört med veckan före. Kapaciteten för PCR-provtagning är fortsatt god, kapaciteten är större än efterfrågan. Patienter, medarbetare och boende på äldreboenden och personal inom vård och omsorg har egna provtagningsprocesser och berörs inte om köer i den storskaliga provtagningen skulle uppstå. Detsamma gäller provtagning av personer med samhällsviktig funktion som också har ett eget provtagningsspår. 

Folkhälsomyndigheten bedömer att storskalig antikroppsprovtagning har ett begränsat värde för personer som vill veta om de har utvecklat antikroppar mot covid-19 och regeringen har fattat beslut att inte finansiera den provtagningen från och med 31 mars. Det gör att den egenbeställda antikroppsprovtagningen via 1177.se och Alltid Öppet upphörde den 31 mars i Region Stockholm. Region Stockholm har kapacitet och förmåga att återuppta antikroppstester i stor skala om förutsättningarna skulle förändras.

Vaccination mot covid-19

Totalt antal doser som är levererat till vårdgivarna (fram till 2 april): 332 135

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 233 837   
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 97 419 
Totalt antal registrerade vaccinationer: 331 256  

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år
Andel dos 1: 12,2 procent
Andel dos 2: 5,1 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO
Dos 1: 91,2 procent
Dos 2: 84,7 procent

Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal (pausad)
Dos 1: 67 procent
Dos 2: 48 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1. 85,1 procent
Dos 2. 33,4 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1. 50,0 procent
Dos 2. 8,7 procent

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.

Andel över 80 år som påbörjat vaccinationen fördelat per kommun/stadsdelsområde 

Kommun/Stadsdel  Andel vaccinerade mot covid-19
-Bromma 90,0%
-Enskede-Årsta-Vantör 79,2%
-Farsta 86,9%
-Hägersten-Älvsjö 85,3%
-Hässelby-Vällingby 85,6%
-Kungsholmen 86,6%
-Norrmalm 84,8%
-Rinkeby-Kista 71,8%
-Skarpnäck 80,0%
-Skärholmen 82,7%
-Spånga-Tensta 80,6%
-Södermalm 85,3%
-Östermalm 81,5%
Botkyrka 81,4%
Danderyd 88,2%
Ekerö 91,7%
Haninge 83,5%
Huddinge 85,7%
Järfälla 84,5%
Lidingö 87,3%
Nacka 86,4%
Norrtälje 90,1%
Nykvarn 86,3%
Nynäshamn 86,8%
Salem 90,6%
Sigtuna 88,2%
Sollentuna 84,7%
Solna 82,1%
Sundbyberg 85,9%
Södertälje 81,4%
Tyresö 86,7%
Täby 87,7%
Upplands Bro 86,9%
Upplands Väsby 88,6%
Vallentuna 88,9%
Vaxholm 88,5%
Värmdö 90,1%
Österåker 77,1%
Saknas 20,0%
  Total: 85,1%

 Nationella föreskrifter 

Läs på Folkhälsomyndighetens webbplats om nationella allmänna råd och rekommendationer

Hur vi rapporterar

 • Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.
 • Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.
 • För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.
 • Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.
 • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
 • Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.
 • Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.
 • Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. 
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård