30 april: Lägesrapport om covid-19

4 459 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 27 april till och med 29 april. Totalt vårdas 437 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är 42 färre än i senaste lägesrapporten den 27 april. 28 ytterligare avlidna har rapporterats sedan 27 april.

Samlad bedömning

Sedan den 19 mars arbetar den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) i det näst högsta beredskapsläget - förstärkningsläge.

- Det är ett tufft läge inför helgen vid våra akutsjukhus, särskilt för intensivvården. Sjukhusen rapporterar idag 96 patienter med covid-19 inom intensivvården. Därför är det fortsatt viktigt att hålla alla råd och rekommendationer. Smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund har beslutat att förlänga de regionala rekommendationerna som kompletterar de nationella råden. För att få ner smittspridningen måste vi fortsätta hålla råd och rekommendationer och vaccinera oss så snart vi får erbjudande om det.
Därför är det glädjande att nu över 80 procent av alla över 65 år fått sin första dos. Totalt har nu över 600 000 doser getts i Stockholms län, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

De fem grundläggande råden

  1. Om någon i familjen har symtom rekommenderas att, om möjligt, alla i familjen stannar hemma. Måste man gå till arbetet eller skola får man göra det. Ta prov om symtomen vara mer än 24 timmar. Om provet är positivt för covid-19 måste alla stanna hemma i familjen i en vecka efter att provet togs.
  2. Undvik trängsel och håll avstånd – 2 meter gäller både utomhus och inomhus
  3. Minimera kontakter med andra utanför det egna hushållet
  4. Tvätta och sprita händerna ofta och noga
  5. Alla som kan ska arbeta hemifrån

Regionala råd

Kollektivtrafik

Res bara med kollektivtrafiken om du måste. Om du måste resa med kollektivtrafiken ska du alltid använda munskydd. Undvik att resa i rusningstrafik, vardagar 7 - 9 och vardagar 16 - 18. Läs mer på sl.se 

Munskydd

Du bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik i rusningstrafik (kl. 7–9 och kl. 16–18) men även vid andra tider i kollektivtrafiken så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19.   

Observera att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd. Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte med säkerhet går att undvika. Vi rekommenderar därför munskydd i till exempel affärer och andra butiker.

Observera att denna rekommendation inte avser förskola eller klassrumssituation i grund- och gymnasieskola. I skolan gäller fortfarande att munskydd bara rekommenderas i de specifika situationer då du som vuxen under längre tid inte kan hålla avstånd. Generell munskyddsanvändning rekommenderas i nuläget inte i skolmiljön.

Gällande situationer där trängsel uppkommer – framför allt i vissa miljöer på arbetsplatser: dessa situationer bör identifieras av berörda verksamheter, arbetsgivare och arbetstagare gemensamt. Rutiner/riskbedömning för användning av munskydd, inklusive hur de bärs och hanteras, bör tas fram utifrån bedömt behov. 

Arbetsplatser

Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum, och även om du träffar samma arbetskamrater varje dag. Om du har luftvägssymtom, även lindriga, måste du stanna hemma.  

Skolor

Skolor måste fortsätta att arbeta med att undvika trängsel i möjligaste mån. Hjälp i detta arbete kan erhållas av huvudmännens samordnare. 

Samråd kring rekommendationer har skett med Folkhälsomyndigheten, Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län och rekommendationerna gäller omedelbart och till och med 2021-05-02 med löpande omprövning utifrån regionens epidemiologiska läge.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapporten

4 459 nya fall av covid-19, varav 3 är provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 27 april till och med 29 april.

Sedan pandemins början har 230 930 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 437 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 42 färre än i den senaste lägesrapporten 27 april.

Av dessa vårdas:

· 96 i intensivvård (+2)

· 280 på akutsjukhus (-37)

· 61 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (-7)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapporten

28 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 27 april

Sedan pandemins början har 4 188 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1 609 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är ytterligare en person jämfört med lägesrapporten 27 april.

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Vaccination mot covid-19

- inrapporterat vaccinerade till och med igår

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 474 985  
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 133 275 
Totalt antal registrerade vaccinationer: 608 260 

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år
Andel dos 1: 24,9 procent
Andel dos 2: 7,0 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO
Dos 1: 92,0 procent
Dos 2: 86,3 procent

Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal 
Dos 1: 67 procent
Dos 2: 49 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1. 90,1 procent
Dos 2. 57,5 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1. 86,6 procent
Dos 2. 15,3 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1. 78,7 procent
Dos 2. 6,8 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1. 67,7 procent
Dos 2. 5,8 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 80,4 procent
Dos 2: 21,0 procent

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden. Denna grupp är i stort färdigvaccinerad.

Påbörjat 11 januari: Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll.

Påbörjat v 10: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 80 år. Alla har fått ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat v 13: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 75 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat v 14: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 70 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat 15 april: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 65 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat 21 april: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 60 år samt personer i åldern 18 till 64 år med riskfaktorer 

Läs detaljerad beskrivning på 1177.se 

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till och med måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till och med torsdag.

· Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.

· För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.

· Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.

· Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.

· Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.

Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.

Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård