27 april: Lägesrapport om covid-19

3 752 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 23 april till och med 26 april. Totalt vårdas 479 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är 31 färre än i senaste lägesrapporten den 23 april. Inga ytterligare avlidna har rapporterats sedan 23 april.

Samlad bedömning

Sedan den 19 mars arbetar den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) i det näst högsta beredskapsläget - förstärkningsläge. Länets akutsjukhus har en ansträngd situation med 479 patienter med covid-19 utöver patienter med övriga diagnoser i behov av akut och nödvändig sjukvård.

- Trots ett minskat antal konstaterat smittade patienter med covid-19 och minskat antal personer på sjukhus är det viktigt att vi alla fokuserar på att hålla kvar vid råd och rekommendationer. Annars riskerar kurvan att vända upp igen. Att hålla råd och rekommendationer samt att vaccinera sig så snart som man erbjuds det kommer att vara grunden till att vi kan återgå till ett mer normalt liv igen. Vi är inte där än så vi måste fortsätta att hålla ut ett tag till, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

De fem grundläggande råden

  1. Om någon i familjen har symtom rekommenderas att, om möjligt, alla i familjen stannar hemma. Måste man gå till arbetet eller skola får man göra det. Ta prov om symtomen vara mer än 24 timmar. Om provet är positivt för covid-19 måste alla stanna hemma i familjen i en vecka efter att provet togs.
  2. Undvik trängsel och håll avstånd – 2 meter gäller både utomhus och inomhus
  3. Minimera kontakter med andra utanför det egna hushållet
  4. Tvätta och sprita händerna ofta och noga.
  5. Alla som kan ska arbeta hemifrån

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapporten

3 752 nya fall av covid-19, två av dessa var provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 23 april till och med 26 april.

Sedan pandemins början har 226 471 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

Under hela vecka 16 konstaterades 8 013 nya fall av covid-19. Under vecka 15 konstaterades 9 536 nya fall.

Särskilda boenden för äldre (uppdateras tisdagar)

Under vecka 15 var det 3 särskilda boenden för äldre som hade ett eller flera fall av covid-19, det är 4 färre än veckan innan. Totalt finns 313 särskilda boenden för äldre och 70 korttidsboenden i regionen.

Muterat covid-19 virus

Region Stockholm har till och med den 26 april 2021 identifierat 6 005 fall av den brittiska varianten, 300 fall av den sydafrikanska varianten, 30 fall av den brasilianska varianten samt 4 fall av den indiska varianten.

Eftersläpning av inkomna sekvenseringsdata gör att fall av de olika varianterna kan komma från fall som provtagits för flera veckor sedan.

Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm uppmanar alla resenärer som anländer från utlandet att stanna hemma i minst sju dagar, undvika kontakt med andra och testa sig snarast efter ankomst till Sverige med uppföljande test fem dagar efter ankomst. 

Se information på 1177.se 

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 479 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 31 färre än i den senaste lägesrapporten 23 april.

Av dessa vårdas:

94 i intensivvård (+3)

317 på akutsjukhus (-24)

68 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (-10)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 12 april har 15 485 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 906 fler än vad som rapporterades vid lägesrapporten för en vecka sedan.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapporten

Inga avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 23 april.

Sedan pandemins början har 4 160 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1 608 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är samma antal sedan lägesrapporten den 23 april.

För hela vecka 15 finns nu inrapporterade att 32 personer avlidit med covid-19. För vecka 16 finns hittills inrapporterat att 2 personer avlidit med covid-19. 

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Provtagning (uppdateras tisdagar)

Under vecka 16 har det analyserats 63 595 tester för pågående covid-19. Av dessa var 8 293 provsvar eller 13,5 procent positiva. Andelen positiva provsvar är lägre än föregående vecka.

Under vecka 16 genomfördes 953 antikroppstester som visar på genomgången smitta. 61,5 procent visade på ett positivt provsvar. Det är en högre andel positiva provsvar jämfört veckan före.  Den egenbeställda antikroppsprovtagningen via 1177.se och Alltid Öppet avslutades 31 mars. Sedan dess sker antikroppsprovtagning endast efter ordination från hälso- och sjukvården.  

Efterfrågan på bokningsbara tider för PCR-provtagning minskade förra veckan jämfört med veckan före. Kapaciteten för PCR-provtagning är fortsatt god, kapaciteten är större än efterfrågan. Patienter, medarbetare och boende på äldreboenden och personal inom vård och omsorg har egna provtagningsprocesser och berörs inte om köer i den storskaliga provtagningen skulle uppstå. Detsamma gäller provtagning av personer med samhällsviktig funktion som också har ett eget provtagningsspår. 

Vaccination mot covid-19

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 424 009   
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 131 107 
Totalt antal registrerade vaccinationer: 555 116  

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år
Andel dos 1: 22,2 procent
Andel dos 2: 6,9 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO
Dos 1: 91,9 procent
Dos 2: 86,2 procent

Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal (pausad)
Dos 1: 67 procent
Dos 2: 49 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1. 89,8 procent
Dos 2. 56,6 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1. 85,7 procent
Dos 2. 14,6 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1. 76,0 procent
Dos 2. 6,7 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1. 60,7 procent
Dos 2. 5,7 procent

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.

Andel över 75 år respektive över 65 år som påbörjat vaccinationen fördelat per kommun/stadsdelsområde 

Kommun/Stadsdel Andel 75+ Andel 65+
-Bromma 90,4% 82,2%
-Enskede-Årsta-Vantör 84,0% 71,5%
-Farsta 88,3% 77,8%
-Hägersten-Älvsjö 87,7% 75,4%
-Hässelby-Vällingby 87,6% 76,1%
-Kungsholmen 87,1% 77,8%
-Norrmalm 86,1% 75,7%
-Rinkeby-Kista 74,9% 64,2%
-Skarpnäck 83,8% 73,4%
-Skärholmen 82,0% 67,4%
-Spånga-Tensta 83,5% 72,1%
-Södermalm 87,5% 76,8%
-Östermalm 84,6% 75,9%
Botkyrka 84,0% 68,5%
Danderyd 91,3% 83,1%
Ekerö 91,5% 82,9%
Haninge 87,6% 79,1%
Huddinge 87,6% 75,9%
Järfälla 88,8% 80,4%
Lidingö 90,1% 82,8%
Nacka 87,0% 76,8%
Norrtälje 92,8% 85,4%
Nykvarn 91,7% 84,4%
Nynäshamn 88,8% 77,5%
Salem 91,3% 80,3%
Sigtuna 89,7% 80,3%
Sollentuna 89,7% 81,3%
Solna 86,7% 76,5%
Sundbyberg 86,0% 74,8%
Södertälje 84,3% 70,6%
Tyresö 90,5% 83,7%
Täby 91,2% 83,0%
Upplands Bro 88,9% 78,3%
Upplands Väsby 88,3% 78,3%
Vallentuna 91,5% 80,1%
Vaxholm 90,3% 81,4%
Värmdö 90,8% 82,4%
Österåker 91,1% 81,7%
Saknas 30,6% 26,7%
  Total: 87,9% Total: 77,5%

Nationella föreskrifter 

Läs på Folkhälsomyndighetens webbplats om nationella allmänna råd och rekommendationer 

Hur vi rapporterar

· Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.

· Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.

· För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.

· Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.

· Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.

· Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.

· Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.

· Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård