26 april: Dagsläge covid-19

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar. Region Stockholm kompletterar de ordinarie längre lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

- Den nedgång av antalet patienter i behov av slutenvård som vi såg mot slutet av föregående vecka tycks nu fortsätta. Det som däremot är mycket oroande är att vi fortfarande har ett mycket högt antal patienter som är så sjuka att de behöver vårdas inom intensivvården. Därför vill jag återigen be om förståelse och att vi alla, ytterligare en tid, måste hålla kvar vid våra fem grundläggande råd. Så snart tillräckligt många hunnit vaccinerats kan vi börja återgå till det normala igen, men det är fortfarande alldeles för tidigt, säger Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.


De fem grundläggande råden

  1. Om någon i familjen har symtom rekommenderas att, om möjligt, alla i familjen stannar hemma. Måste man gå till arbetet eller skola får man göra det. Ta prov om symtomen vara mer än 24 timmar. Om provet är positivt för covid-19 måste alla stanna hemma i familjen i en vecka efter att provet togs.
  2. Undvik trängsel och håll avstånd – 2 meter gäller både utomhus och inomhus
  3. Minimera kontakter med andra utanför det egna hushållet
  4. Tvätta och sprita händerna ofta och noga
  5. Alla som kan ska arbeta hemifrån

 

Dagsläget 26 april

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 225 386
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 4 160

Nu vårdas

97 patienter med covid-19 i intensivvård
391 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 488 patienter

Vaccination mot covid-19

Här presenteras det aktuella läget för registrerade vaccinationer. Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler vaccinerade vid varje given tidpunkt än vad som är registrerat och som rapporteras nedan.

Vaccinationsläget 26 april

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 413 409
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 130 929  
Totalt antal registrerade vaccinationer 544 338  

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:
Andel dos 1: 21,6 procent 
Andel dos 2: 6,9 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 91,9 procent 
Dos 2: 86,1 procent

Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal (pausad): 
Dos 1: 67 procent
Dos 2: 49 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 89,8 procent
Dos 2: 56,5 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 85,5 procent
Dos 2: 14,6 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 75,2 procent
Dos 2: 6,6 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 58,3 procent
Dos 2: 5,7 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 76,6 procent
Dos 2: 20,5 procent

För mer statistik, Folkhälsomyndigheten: 

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden. Denna grupp är i stort färdigvaccinerad.

Påbörjat 11 januari: Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll.

Påbörjat v 10: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 80 år. Alla har fått ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat v 13: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 75 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat v 14: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 70 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat 15 april: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 65 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat 21 april: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 60 år samt personer i åldern 18 till 64 år med riskfaktorer och som vårdats eller fått behandling på sjukhus de senaste 12 månaderna.

Läs detaljerad beskrivning på 1177.se  

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård