16 april: Lägesrapport om covid-19

5 700 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 13 april till och med 15 april. Totalt vårdas 579 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är 20 färre än i senaste lägesrapporten den 13 april. 28 ytterligare avlidna har rapporterats sedan 13 april.

Samlad bedömning

Sedan den 19 mars arbetar den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) i det näst högsta beredskapsläget - förstärkningsläge.

- Länets akutsjukhus är mycket ansträngda särskilt vad det gäller intensivvården. Det finns lediga intensivvårdsplatser men marginalerna är inte så stora som vi skulle önska. Nu pågår en dialog med privata vårdgivare för att se om det finns möjlighet att stödja akutsjukhusen ytterligare genom att utföra mer vård som annars hade utförts vid akutsjukhus eller att hjälpa till med utbildad vårdpersonal som kan arbeta inom akutsjukvården, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapporten

5 700 nya fall av covid-19, varav 11 är provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 13 april till och med 15 april.

Sedan pandemins början har 214 510 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 579 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 20 färre än i den senaste lägesrapporten 13 april.

Av dessa vårdas:

· 98 i intensivvård (-5)

· 384 på akutsjukhus (-23)

· 97 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (+8)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapporten

28 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 6 april

Sedan pandemins början har 4 105 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1 603 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är samma antal personer jämfört med lägesrapporten 13 april.

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Vaccination mot covid-19

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 318 191  
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 122 505 
Totalt antal registrerade vaccinationer: 440 696  

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år
Andel dos 1: 16,6 procent
Andel dos 2: 6,4 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO
Dos 1: 91,4 procent
Dos 2: 85,1 procent

Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal (pausad)
Dos 1: 67 procent
Dos 2: 49 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1. 88,7 procent
Dos 2. 52,0 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1. 80,4 procent
Dos 2. 12,5 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1. 52,5 procent
Dos 2. 6,1 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1. 19,4 procent
Dos 2. 5,4 procent

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden. Denna grupp är i stort färdigvaccinerad.

Påbörjat 11 januari: Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll.

Påbörjat v 10: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 80 år. Alla har fått ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat v 13: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 75 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat v 14: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 70 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat 15 april: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 65 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Läs detaljerad beskrivning på 1177.se om vilka som erbjuds vaccin och hur de ska få det 

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till och med måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till och med torsdag.

  • Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.
  • För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.
  • Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.
  • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
  • Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.

Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.

Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. 

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård