16 mars: Lägesrapport om covid-19

3 590 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 12 mars till och med 15 mars. Totalt vårdas 430 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är 58 fler än i senaste lägesrapporten den 12 mars. 2 ytterligare avlidna har rapporterats sedan 12 mars

Samlad bedömning

Sedan den 3 februari arbetar den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) i stabsläge. Länets akutsjukhus har nu en mycket ansträngd situation med 430 patienter med covid-19 utöver patienter med övriga diagnoser i behov av akut och nödvändig sjukvård.

- Nu ökar antalet patienter med covid-19 som behöver sjukhusvård mycket fort. Bara sedan i fredags har vi 58 fler patienter med covid-19 inskrivna vid våra sjukhus. Vi ser en smittökning på nästan 15 procent mellan vecka 9 och vecka 10. Men den goda nyheten är att 40 procent av alla invånare över 80 år nu är vaccinerade med den första dosen. Idag har vi fått besked från Folkhälsomyndigheten om att pausa användningen av Astra Zenecas vaccin och därmed kommer den fortsatta vaccinationen av våra äldre att ta något längre tid än beräknat, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapporten

3 590 nya fall av covid-19, varav 10 är provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 12 mars till och med 15 mars.

Sedan pandemins början har 172 595 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

Under hela vecka 10 konstaterades 7 650 nya fall av covid-19. Under vecka 9 konstaterades 6 674 nya fall.

Särskilda boenden för äldre (uppdateras tisdagar)

Under vecka 10 var det 9 särskilda boenden för äldre som hade ett eller flera fall av covid-19, det är ett färre än veckan innan. Totalt finns 313 särskilda boenden för äldre och 70 korttidsboenden i regionen.

Muterat covid-19 virus

Karolinska Universitetslaboratoriet har analyserat ca 4600 PCR prover från vecka 9 som indikerar förekomst av B.1.1.7 (brittiska varianten) i knappt 66 procent av de diagnostiserade fallen i regionen.

Region Stockholm har med helgenomsekvensering till och med den 15 mars 2021 identifierat 859 fall av B.1.1.7 (brittiska varianten) och 60 fall av B.1.351 (sydafrikanska varianten) samt 5 fall av P.1 (brasilianska varianten).

Eftersläpning av inkomna sekvenseringsdata gör att fall av den sydafrikanska, den brasilianska och den brittiska varianten kan komma från fall som provtagits för flera veckor sedan.

Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm uppmanar alla resenärer som anländer från utlandet att stanna hemma i minst sju dagar, undvika kontakt med andra och testa sig snarast efter ankomst till Sverige med uppföljande test fem dagar efter ankomst. Se information på 1177.se.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 430 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 58 fler än i den senaste lägesrapporten 12 mars.

Av dessa vårdas:

  • 57 i intensivvård (+7)
  • 294 på akutsjukhus (+34)
  • 79 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (+17)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 4 mars har 12 985 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 214 fler än vad som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapporten

2 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 12 mars.

Sedan pandemins början har 3 936 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1 596 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är samma antal som i lägesrapporten den 12 mars.

För hela vecka 9 finns nu inrapporterade att 18 personer avlidit med covid-19. För vecka 10 finns hittills inrapporterat att 3 personer avlidit med covid-19. 

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Provtagning (uppdateras tisdagar)

Under vecka 10 har det analyserats 54 893 tester för pågående covid-19 vilket är en ökning jämfört med veckan före. Av dessa var 7 486 provsvar eller 13,9 procent positiva. Andelen positiva provsvar är jämförbar med föregående vecka.

Under vecka 10 genomfördes 9 769 antikroppstester som visar på genomgången smitta. 39,8 procent visade på ett positivt provsvar. Det är en jämförbar andel positiva provsvar jämfört veckan före.

Efterfrågan på bokningsbara tider för PCR-provtagning ökade förra veckan jämfört med veckan före. För antikroppsprovtagningen ökade efterfrågan något jämfört veckan innan. Kapaciteten för PCR-provtagning är fortsatt god, kapaciteten är större än efterfrågan. Patienter, medarbetare och boende på äldreboenden och personal inom vård och omsorg har egna provtagningsprocesser och berörs inte om köer i den storskaliga provtagningen skulle uppstå. Detsamma gäller provtagning av personer med samhällsviktig funktion som också har ett eget provtagningsspår. Tillgången på antikroppstester är fortsatt god.

Vaccination mot covid-19

Antalet levererade doser till vårdgivarna: 232 315

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 141 146   
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 57 530 
Totalt antal registrerade vaccinationer: 198 676  

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år
Andel dos 1: 7,2 procent
Andel dos 2: 2,9 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO
Dos 1: 90,3 %
Dos 2: 84,3 %

Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal 
Dos 1: 67%
Dos 2: 46%

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.

Andel över 80 år som påbörjat vaccinationen fördelat per kommun/stadsdelsområde 

Kommun/Stadsdel Patient Andel vaccinerade mot covid-19
-Bromma 54,0%
-Enskede-Årsta-Vantör 32,7%
-Farsta 46,5%
-Hägersten-Liljeholmen 35,1%
-Hässelby-Vällingby 48,1%
-Kungsholmen 45,1%
-Norrmalm 40,8%
-Rinkeby-Kista 51,8%
-Skarpnäck 34,2%
-Skärholmen 68,6%
-Spånga-Tensta 73,5%
-Södermalm 37,8%
-Älvsjö 36,3%
-Östermalm 33,5%
Botkyrka 61,3%
Danderyd 32,1%
Ekerö 41,0%
Haninge 37,9%
Huddinge 49,1%
Järfälla 29,8%
Lidingö 37,6%
Nacka 40,3%
Norrtälje 39,9%
Nykvarn 25,7%
Nynäshamn 39,3%
Salem 85,5%
Sigtuna 40,1%
Sollentuna 33,0%
Solna 31,7%
Sundbyberg 45,4%
Södertälje 33,7%
Tyresö 34,1%
Täby 28,7%
Upplands Bro 33,9%
Upplands Väsby 32,8%
Vallentuna 29,3%
Vaxholm 36,2%
Värmdö 45,6%
Österåker 26,3%
Saknas 5,3%
  Total: 39,9%

Nationella föreskrifter gäller från 14 december 

Läs på Folkhälsomyndighetens webbplats om Nationella allmänna råd och rekommendationer.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.

Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.

För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.

Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.

Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.

Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.

Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.

Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård