9 februari: Lägesrapport om covid-19

1 421 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 5 februari till och med 8 februari. Totalt vårdas 285 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är 45 färre än i senaste lägesrapporten den 5 februari. Inga ytterligare avlidna har rapporterats sedan 5 februari.

Samlad bedömning

Sedan den 3 februari arbetar den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) i stabsläge. Samtliga länets akutsjukhus arbetar i förhöjt beredskapsläge och har en fortsatt ansträngd situation.

 - Det är så otroligt glädjande att antalet patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård fortsätter nedåt. Men det är alldeles för tidigt att slappna av. Det finns fortfarande stor risk för att smittspridningen ökar igen. Nu är det snart sportlov för många av länets invånare. Om resor ska göras bör det ske så smittsäkert som möjligt. Undvik alla former av trängsel och begränsa sociala kontakter utanför det egna hushållet, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Planerad vård som kan vänta utan större medicinska risker och som frigör resurser för den akuta och nödvändiga vården är pausad fram till 16 februari. Förstärkningar har också skett inom bland annat den geriatriska vården. Allt med målet att ge medarbetare inom akutsjukvården rimlig tid för återhämtning samtidigt som den som behöver akut och nödvändig sjukvård ska få bra vård.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapporten

1 421 nya fall av covid-19, varav 9 är provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 5 februari till och med 8 februari.

Sedan pandemins början har 142 206 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

Under hela vecka 5 konstaterades 3 225 nya fall av covid-19. Under vecka 4 konstaterades 3 506 nya fall.

Särskilda boenden för äldre (uppdateras tisdagar)

Under vecka 5 var det 16 särskilda boenden för äldre som hade ett eller flera fall av covid-19, det är 2 fler än veckan innan.
Totalt finns 313 särskilda boenden för äldre och 70 korttidsboenden i regionen.

Muterat covid-19 virus

Region Stockholm har hittills identifierat totalt 68 fall av muterat covid-19 virus. Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm uppmanar alla resenärer som anländer från utlandet att stanna hemma i minst sju dagar, undvika kontakt med andra och testa sig snarast efter ankomst till Sverige med uppföljande test fem dagar efter ankomst.

Region Stockholm har uppdaterade texter på 1177.se (öppnas i nytt fönster) och i appen ”Alltid Öppet” så att de som berörs, och de som bor i samma hushåll, lotsas till rätt provtagning.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 285 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 45 färre än i den senaste lägesrapporten 5 februari.

Av dessa vårdas:

 • 43 i intensivvård (-11)
 • 190 på akutsjukhus (-24)
 • 52 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (-10)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 8 februari har 11 849 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 115 fler än vad som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapporten

Inga ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 5 februari.

Sedan pandemins början har 3 768 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1 568 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är samma antal personer som rapporterades 5 februari.

För hela vecka 4 finns nu inrapporterade att 42 personer avlidit med covid-19. För vecka 5 finns hittills inrapporterat att 6 personer avlidit med covid-19. 

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Provtagning (uppdateras tisdagar)

Under vecka 5 har det analyserats 30 815 tester för pågående covid-19 vilket är något färre jämfört med föregående vecka. Av dessa var 3 476** provsvar eller 11,4 procent positiva. Andelen positiva provsvar är något lägre än föregående vecka.

Under vecka 5 genomfördes 11 175 antikroppstester som visar på genomgången smitta. 44,7 procent visade på ett positivt provsvar. Andelen positiva provsvar är något lägre jämfört med föregående vecka.

Efterfrågan på bokningsbara tider för PCR-provtagning minskade något förra veckan jämfört med veckan före. För antikroppsprovtagningen var efterfrågan jämförbar med veckan före. Kapaciteten för PCR-provtagning har utökats och i dagsläget bedöms bokningsmöjligheterna som goda då kapaciteten är större än efterfrågan. Ett ökat behov av PCR-provtagning kan bli aktuellt beroende på regeringens beslut om inreseregler och krav på provtagning PCR vid ankomst till Sverige och ny provtagning efter fem dagar. Patienter, medarbetare och boende på äldreboenden och personal inom vård och omsorg har egna provtagningsprocesser och berörs inte om köer i den storskaliga provtagningen skulle uppstå. Detsamma gäller provtagning av personer med samhällsviktig funktion som också har ett eget provtagningsspår. Tillgången på antikroppstester är fortsatt god.

Vaccination mot covid-19

Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december har 90 480 doser
vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna.

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 51 794
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 16 884

Totalt antal registrerade vaccinationer 68 678

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen.

Nationella föreskrifter gäller från 14 december Läs på Folkhälsomyndighetens webbplats om Nationella allmänna råd och rekommendationer. (öppnas i nytt fönster)

Hur vi rapporterar

 • Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.
 • Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.
 • För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.
 • Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.
 • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
 • Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.
 • Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.
 • Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. 
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård