26 februari: Lägesrapport om covid-19

3504 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 23 februari till och med 25 februari. Totalt vårdas 286 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är 6 fler än i senaste lägesrapporten den 23 februari. 4 ytterligare avlidna har rapporterats sedan 23 februari.

Samlad bedömning

Sedan den 3 februari arbetar den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) i stabsläge.

- Antalet smittade fortsätter tyvärr att öka. Det betyder att vi inom några veckor kan ha fler svårt sjuka i behov av sjukhusvård. Det är nu vi kan förhindra en kraftig tredje våg, genom hur vi beter oss i vardagen. För många startar nu sportlovet. Vi ber er att inte umgås med personer utanför det egna hushållet och res bara om det är nödvändigt. Genom att undvika kontakter kan vi stoppa ytterligare ökning av smittan, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Krav på negativt PCR-test för inresa till Sverige från alla länder

Regeringen har beslutat om striktare restriktioner och krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige för utländska medborgare. Dessa resenärer måste visa ett negativt covid-19-test för pågående infektion, testet får inte vara äldre än 48 timmar. Svenska medborgare ska testa sig direkt vid ankomst och samtliga resenärer ska stanna hemma och undvika kontakter i sju dagar och testa sig igen efter fem dagar.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapport

3504 nya fall av covid-19, varav 4 är provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 23 februari till och med 25 februari.

Sedan pandemins början har 155 151 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Muterat covid-19 virus

Region Stockholm har hittills identifierat totalt 140 fall av muterat covid-19 virus. Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm uppmanar alla resenärer som anländer från utlandet att stanna hemma i minst sju dagar, undvika kontakt med andra och testa sig snarast efter ankomst till Sverige med uppföljande test fem dagar efter ankomst.

Region Stockholm har uppdaterat texter på 1177.se (öppnas i nytt fönster) (öppnas i nytt fönster) och justerat appen ”Alltid Öppet” så att de som resenärer, och de som bor i samma hushåll, lotsas till rätt provtagning.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 286 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 6 fler än i den senaste lägesrapporten 23 februari.

Av dessa vårdas:

 • 36 i intensivvård (-2)
 • 200 på akutsjukhus (+10)
 • 50 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (-2)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 25 februari har 12 327 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 108 fler än vad som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapport

4 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 23 februari.

Sedan pandemins början har 3 866 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1 590 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är ytterligare 1 person sedan den 23 februari.

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Vaccination mot covid-19

Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december har 160 405 doser vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna.

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 78 862
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 43 129

Totalt antal registrerade vaccinationer 121 991

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen.

Nationella föreskrifter gäller från 14 december

Läs på Folkhälsomyndighetens webbplats om Nationella allmänna råd och rekommendationer.

Hur vi rapporterar

 • Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.
 • Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.
 • För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.
 • Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.
 • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
 • Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.
 • Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.
 • Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. 
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård