25 februari: Dagsläge covid-19

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar.

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

-Vi är nu i en situation där våra sjukhus har ett ansträngt läge samtidigt som det är en hög smittspridning i länet. Hög smittspridning brukar innebära ett ökat antal patienter som behöver sjukhusvård ett par veckor senare. Det gör att vården nu behöver förbereda sig för att kunna ta hand om fler patienter med covid-19 igen inom kort. Nu gäller det att vi alla följer råd och rekommendationer för att undvika ökat antal patienter med covid-19 som behöver sjukhusvård, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.  

Dagsläget 25 februari

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 154 218
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 865

Nu vårdas

  • 36 patienter med covid-19 i intensivvård
  • 246 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 282 patienter

Vaccination mot covid-19

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden.

Påbörjat 11 januari: Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården påbörjar arbetet med att ta kontakt med de som berörs.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll. Kommunen och vårdcentralerna samarbetar om att kontakta de berörda personerna. På grund av vaccinbrist har den här gruppen hittills fått vaccin i liten omfattning. Arbetet intensifieras nu för att fler i gruppen ska erbjudas vaccin.

Läs detaljerad beskrivning på 1177.se (öppnas i nytt fönster) om vilka som erbjuds vaccin och hur de ska få det.

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand. 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård