Förbättrad organisation för barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

För att bättre möta behoven hos barn- och ungdomar som behöver hjälp från BUP kommer regionen från och med januari 2023 anpassa organisationen för barn- och ungdomspsykiatrin. Förändringarna innebär att verksamheten delas in från dagens 16 geografiska ansvarsområden till nio för att på ett bättre sätt samla kompetenser och erfarenheter i team under samma tak. Målet är att barn och ungdomar som behöver olika former av vård och omsorg ska kunna få det på en och samma plats.

Med förändringen kommer också mottagningarna ha goda förutsättningar att etablera fasta kontakter med andra vårdgivare som barnen och ungdomarna kan vara i behov av. Förändringen underlättar också för att upprätta nätverk med kommunens omsorgsverksamhet och socialtjänst i det geografiska området. De nio geografiska ansvarsområdena kommer att ha minst en mottagning med placering så att de är lättillgängliga att besöka med kollektivtrafiken.

Det kommer precis som idag råda valfrihet för barnen, ungdomarna och deras föräldrar, med möjlighet att kunna vända sig till en mottagning i ett annat geografiskt område än där man har sin vardag. Det kommer också vara fortsatt möjligt att byta till en annan mottagning om exempelvis patientens psykiatriker flyttar. Två av de geografiska områdena planeras att upphandlas i privat regi, det är områdena Barkarby-Jakobsberg och Haninge.

Redan i slutet av 2021 sker en förstärkning av husläkarmottagningarnas uppdrag gällande lätt till måttlig psykisk ohälsa hos barn och ungdomar som då kommer kunna få psykologisk bedömning och behandling samt olika former av stödinsatser via den husläkarmottagning där de är listade.  

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård