Dags för Region Stockholms folkhälsoenkät 2021

I september får 120 000 stockholmare hem Region Stockholms folkhälsoenkät ”Hälsa Stockholm 2021” i brevlådan. Enkätundersökningen ökar kunskapen om befolkningens hälsa och levnadsförhållanden och är därmed ett viktigt bidrag till hälso- och sjukvårdens mål om en god hälsa på lika villkor.

Vart fjärde år, sedan 1990, har Region Stockholm genomfört enkätundersökningar för att öka kunskapen om befolkningens hälsa och levnadsförhållanden. Med anledning av coronapandemin har undersökningen tidigarelagts och under hösten 2021 kommer nästa folkhälsoenkät skickas ut till 120 000 slumpvis utvalda stockholmare som är födda 2005 och tidigare.

Undersökningen utförs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Resultaten från folkhälsoenkäten presenteras i Region Stockholms folkhälsorapport och används för att anpassa hälso- och sjukvården och förebyggande insatser efter befolkningens faktiska behov. På så sätt är undersökningen ett viktigt bidrag till hälso- och sjukvårdens mål om en god hälsa på lika villkor, där de med störst behov har företräde.

Information till allmänheten kommer att spridas i en kampanj på Instagram och Facebook med start vecka 36.
Läs mer på Folkhälsoguiden.se

Vi vill uppmärksamma på att vi aldrig ringer upp för att be om bank-detaljer. Lämna aldrig ut bank-id eller andra uppgifter till någon som kontaktar dig.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård