2 juli: Tredje rapporten om sommarens vård

Efter midsommarhelgen var det en ansträngd inledning av veckan vid de flesta sjukhusen i länet. Det konstaterades vid veckans chefläkarmöte. Nu har den största delen av vården en mer stabil situation. Södersjukhuset tar fortfarande hand om ovanligt många patienter och där är väntetiderna längre än normalt.

Veckans chefläkarmöte

Varje torsdag har chefläkarna centralt och chefläkarna från alla de större vårdgivarna ett möte för att beskriva läget och för att samordna resurserna inom hela hälso- och sjukvårdssystemet.

- Nu bromsar stora delar av sjukvården in för sommaren för att ge vårdens medarbetare möjlighet till en välförtjänt sommarsemester. Det gör att det finns färre bemannade vårdplatser och vården fokuseras mer kring den akuta och nödvändiga vården. Trots en mycket ansträngd start på veckan rapporterar de flesta sjukhus ett relativt stabilt läge inför helgen, säger chefläkare Patrik Söderberg. 

Utöver chefläkarmöten har de olika vårdgivarna många kontakter för att använda hela sjukvårdssystemets resurser för att ge bästa möjliga vård till patienterna.

-  Vid chefläkarmötet var det fortfarande särskilt ansträngt vid Södersjukhuset. Men situationen i vården och hos de olika vårdgivarna kan förändras på bara några timmar. Därför är det smart att ta kontakt med 1177 Vårdguiden för att få råd om när, var och hur du kan få bästa och snabbast möjliga vård för just dina symtom. Vid livshotande tillstånd ska du alltid kontakta 112, säger Patrik Söderberg.

Ha lite extra tålamod i sommar

Eftersom många av de vårdmedarbetare som annars kunnat hjälpa till i stora delar av vården i sommar arbetar med vaccinationerna så är bemanningen i alla delar av vården ännu svårare än vad det vanligtvis är under sommaren. Det kan innebära att det tar längre tid att komma fram till sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden, det kan vara längre väntetider hos husläkarna, närakuterna och vid akutsjukhusen.

- Det kan vara extra frustrerande för dig som söker akut vård den här sommaren då det kan vara längre väntetider i vården. Därför är det oftast värt lite extra väntetid för att prata med 1177 Vårdguiden innan du söker vård akut. Jag vill be dig som är akut sjuk, och dina närstående, att ni visar extra tålamod, förståelse och respekt för att det kan ta tid att få vård om andra patienter har ännu större medicinska behov. Särskilt vill jag att ni visar förtroende för att vårdens medarbetare gör sitt yttersta för att ta hand om alla patienter så snabbt som möjligt, säger Patrik Söderberg.

Smittan finns kvar

Nu lättar vissa restriktioner medan många rekommendationer kvarstår. De gäller oavsett om du är vaccinerad eller inte.

-  Smittan finns kvar och kommer sannolikt att sätta fart igen till hösten. Då kommer det att vara viktigt att så många som möjligt vaccinerats för att så få som möjligt ska smittas. För att få så lång tid på oss som möjligt innan smittan sprids är det till stor hjälp om du fortsätter att följa våra fyra grundläggande råd, säger Patrik Söderberg.

De fyra grundläggande råden - även för dig som är vaccinerad

  1. Stanna hemma om du har symtom och ta covid-prov om symtomen varar mer än 24 timmar.
  2. Undvik trängsel och håll två meters avstånd så ofta du kan
  3. När/om du umgås med andra: gör det i mindre grupp och helst utomhus.
  4. Alla som kan ska arbeta hemifrån

Var lite extra försiktig i sommar

När det är svårare att bemanna för den akuta vården är det viktigare än någonsin att ta det lite extra försiktigt i sommar. Tänk till ett varv till i sommar om vad just du kan göra för att undvika att behöva vård under sommaren.

Chefläkarens fem tips för färre skador i sommar

Ta det lite lugnare i trafiken
På sommaren kan vi lugna ner tempot lite extra i trafiken och sänka farten för alla typer av fordon inklusive cyklar och elsparkcyklar.

Försiktigare aktiviteter
Om du eller någon av dina närmaste ska cykla, åka skateboard, åka moped, hoppa studsmatta eller liknande aktiviteter - använd skyddsutrustning.

Bada lugnt
Ska du eller dina närmaste bada så gör det tillsammans och när barnen badar eller är i närheten av vatten ska en vuxen alltid ha koll.

Var försiktig i värmen
Värmen skapar allt för ofta sjukvårdsbehov som kan undvikas. Främst för barn och äldre. Drick mer än du är van vid och gör det innan du blir törstig. Duscha lite kallare. Gör det så svalt som möjligt inomhus med hjälp av gardiner, persienner och markiser och vädra på natten när det är svalt. Använda lätta kläder och undvik fysiska ansträngningar när det är som varmast.

Undvik eller minska alkoholen
För många ökar alkoholkonsumtionen under sommaren. Alkohol är alltför ofta med i bilden när skador uppstår. Undvik alltid bad och alkohol. Ju mer alkohol du dricker desto sämre omdöme får du. Drick alkohol med måtta eller välj en vit sommar i år. Vårdens medarbetare tackar dig lite extra för att du drar ner på alkoholen den här sommaren.

Vårdplatsläget

Nu fortsätter minskningen av antalet disponibla vårdplatser. Under vecka 26 var det totala antalet disponibla vårdplatser 2 427. Det är en minskning med 308 bemannade vårdplatser jämfört med föregående vecka. En disponibel vårdplats är en vårdplats med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Inom den geriatriska vården fanns det i onsdags 909 disponibla vårdplatser att jämföra med 948 platser föregående vecka. 

Den avancerade sjukvården i hemmet (ASIH) har genomsnittligt i maj i år haft 3 032 patienter inskrivna jämfört med 2 852 förra året. Det är ytterligare 180 patienter som annars sannolikt hade behövt en vårdplats vid akutsjukhus eller geriatrik. 

Pandemi-sommaren 2021 i olika delar av vården

1177 Vårdguiden på telefon

Kommer som vanligt tillsammans med husläkarmottagningarna vara första kontakten till vården. På grund av bemanningsproblem förväntas längre svarstider än vanligt vid vissa tillfällen under sommaren 2021. Många insatser görs för att kunna svara så snabbt som möjligt.

Vårdcentralerna

Här kommer de flesta invånare att få sin vård varje vecka. De som behöver undersökas fysiskt kommer dit och träffar läkare men när det går tas patienterna emot via videobesök för att undvika risk för smittspridning. Här tas patienter i alla åldrar emot, både med kroniska och nytillkomna sjukdomar. Alla 200 vårdcentraler har öppet som vanligt men fokus ligger nu på de mest akuta tillstånden.

Närakuter

Närakuterna kommer att ha öppet som vanligt och kommer ta emot patienter med akuta sjukdomar och skador som inte behöver akutsjukhusets resurser.

Akutsjukhusen

Omställning sker nu för att i ökande grad fokusera på den akuta och nödvändiga vården. Vid akutmottagningarna kan det bli längre väntetider än vanligt. Patienterna prioriteras som vanligt efter medicinska bedömningar och de som har störst behov får vård först. Vi ber att den som är akut sjuk, och närstående, visar extra tålamod och respekt för att det kan ta tid för att andra har ännu större medicinska behov och visar förtroende för att vårdens medarbetare gör sitt yttersta för att ta hand om alla patienter.

Geriatrisk vård

Den specialiserade vården för de äldre har fler platser öppna än förra året. Här vårdas många sköra patienter under kortare eller längre tid.

Förlossningsvård

Sommaren är den tid på året då det föds flest barn, samtidigt som även medarbetarna i förlossningsvården behöver få sommarsemester. I år förväntas något färre förlossningar än tidigare år och målet är att så många som möjligt ska få sin förlossning vid den förlossningsklinik som är deras förstahandsval. Under föregående vecka föddes 604 barn. Av dessa var det över 94 procent som utfördes vid vald klinik. Fem förlossningar skedde i ett närliggande län samtidigt som Region Stockholm utförde fyra förlossningar på uppdrag av andra regioner.

Psykiatrisk vård

Den psykiatriska vården har öppet i stort sett som vanligt och tar emot de patienter som behöver vård.

Ambulanssjukvård

Den extra sommarhelikoptern är igång och extra resurser finns för de uppdrag som beräknas behövas under sommaren.

Samarbete med länets kommuner

Även det nära samarbetet med kommunerna är viktigt under sommaren så att de patienter som är färdigvårdade men behöver stöd i hemmet eller särskilt boende kan få det så fort som möjligt.

Covid-19 läget 2 juli

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 254 989
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 4 360

Antal patienter vid sjukhus med covid-19

9 patienter med covid-19 i intensivvård

27 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 36 patienter

Vaccination mot covid-19

Det är viktigt att länets invånare vaccinerar sig i den region där de är skrivna eftersom det är så vaccinet fördelas. Det är också viktigt att man tar erbjudandet om båda doserna så snart det är dags för det. Den som fått sin första dos kan räkna ut när det är dags för dos två genom dos 2-kalkylatorn som du hittar här: https://dos2kalkylator.sll.se

Vaccinationsläget 2 juli 

Antal och andel inrapporterade vaccinationer till och med igår.

Antal registrerade vaccinationer dos 1:   1 115 909
Antal registrerade vaccinationer dos 2:       654 363
Totalt antal registrerade vaccinationer: 1 770 272

De nationella målen om andel vaccinerade bygger på beräkning av befolkning per den 31/12 2020. Baserat på den tidpunkten är det 1 869 079 personer i Stockholms län som ska erbjudas vaccination.

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:
Andel dos 1: 57,5 procent 
Andel dos 2: 34,2 procent

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:
Andel dos 1: 59,7 procent 
Andel dos 2: 35,0 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 93,8 procent 
Dos 2: 88,0 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 92,5 procent
Dos 2: 87,8 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 90,7 procent
Dos 2: 85,3 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 86,1 procent
Dos 2: 78,4 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 82,4 procent
Dos 2: 69,1 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 87,8 procent
Dos 2: 79,8 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 83,0 procent
Dos 2: 71,6 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 82,1 procent
Dos 2: 62,2 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 79,5 procent
Dos 2: 40,0 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 75,2 procent
Dos 2: 18,1 procent

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 66,7 procent
Dos 2: 10,3 procent

Andel vaccinerade som är 35–39 år:
Dos 1: 53,7 procent
Dos 2: 8,0 procent

Andel vaccinerade som är 30–34 år:
Dos 1: 16,5 procent
Dos 2: 6,1 procent

Så här rapporterar vi under sommaren 2021

Precis som tidigare somrar kommer läget i vården redovisas på fredagar och på tisdagar kommer vi rapportera om det aktuella covid-19 läget. Under sommaren kommer vi inte ha dagslägesrapporter på måndagar, onsdagar och torsdagar som tidigar

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård