Pressträff fredag den 11 juni klockan 14.30 om pandemiläget i länet

Både antalet konstaterat smittade och antalet patienter med covid-19 som behöver sjukhusvård fortsätter att minska. Vaccinationstakten ökar. Samtidigt står länet inför en sommar med olika utmaningar inom hälso- och sjukvården. Region Stockholm uppdaterar om läget i hälso- och sjukvården samt det epidemiologiska läget.

Närvarar gör:

  • Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör
  • Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare

Datum: fredag 11 juni
Tid: 14.30
Plats: Lindhagensgatan 98

Med anledning av rådande situation kommer deltagande i rummet inte vara möjligt. Enskilda intervjuer kan genomföras efter pressträffen via telefon alternativt i anslutning till rummet där pressträffen hålls.

Föranmälan görs till Region Stockholms pressfunktion: press@sll.se.

Presslegitimation krävs.

Länk till Region Stockholms Youtube där pressträffen sänds

Sändningen direkttextas och teckenspråkstolkas.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård