Regional särskild sjukvårdsledning går över till stabsläge

Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) har den 21 maj beslutat att gå över till stabsläge, efter att ha varit i förstärkningsläge. Samtidigt pågår arbetet fortsatt intensivt i Region Stockholm med att säkerställa vårdkapaciteten under pandemin, genomföra vaccinering och med insatser för att minska smittspridningen.

Samordning och samlad ledning för vårdens beredskap för covid-19 sker i regional särskild sjukvårdsledning, RSSL. RSSL har fokus på att frigöra resurser för akut- och nödvändig vård, samordning av hela sjukvårdssystemets vårdkapacitet, genomförande och planering av vaccinering samt samordnad kommunikation inom hela vårdsystemet och till invånare. Samverkan med länets kommuner, regionala och nationella myndigheter genomförs löpande.

RSSL ser nu en minskning av antalet covidpatienter som behöver slutenvård inklusive intensivvård. Dock behövs beredskap för att kunna möta upp eventuell ökning av vårdbehovet för covidpatienter.  

RSSL har därför beslutat att övergå till stabsläge, vilket innebär att det huvudsakliga fokuset är att följa händelseutvecklingen kring covid-19, men också att vidta nödvändiga åtgärder.

- Vi måste komma ihåg att ett stabsläge inte på något sätt är ett normalläge. Vi kommer inte bara att följa händelseutvecklingen, utan också fatta nödvändiga beslut och följa upp våra verksamheters arbete under rådande pandemi, säger Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.

Region Stockholm följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger och anpassar kontinuerligt rekommendationer till vårdgivarna efter detta.

Fakta: Socialstyrelsens definitioner av beredskapslägen

Stabsläge

Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

Förstärkningsläge

Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.

Katastrofläge

Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Bakgrund Region Stockholms beredskapslägen under covid 19-pandemin

Region Stockholm har lämnat förstärkningsläge två gånger tidigare, detta gjordes den 24 juni 2020 efter att ha varit i förstärkningsläge från den 7 februari 2020. Den 7 september gick Region Stockholm ner till normalläge, för att sedan den 19 november åter gå upp i stabsläge och aktivera Regional särskild sjukvårdsledning. Därefter gick Region Stockholm upp i förstärkningsläge från den 14 december och ändrade till stabsläge den 3 februari 2021.

Den 19 mars 2021 infördes åter förstärkningsläge i regionen. Den 21 maj 2021 övergick regionen till stabsläge.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård