Ökad tillgänglighet för PCR-tester under helgerna ger snabbare provsvar

Från och med lördag blir det möjligt att få test-kit för egenprovtagning PCR levererade till hemadressen också på lördagar och söndagar. Samtidigt ökar öppettiderna på länets drive-in-stationer för egenprovtagning. Totalt ökar provtagningskapaciteten med drygt 3 000 prover per dag. Att öka tillgängligheten för covid-19-test under helgerna ger snabbare provsvar och förutsättningar för en ännu mer effektiv smittspårning. Det är extra viktigt när smittspridningen fortsatt är på en hög nivå.

Sedan den storskaliga provtagningen av covid-19 inleddes i juni 2020 har över 1,6 miljoner PCR-tester analyserats i Stockholms län. Kombinationen av omfattande testning, smittskyddsinformation och smittspårning är några av de mest effektiva verktygen för att begränsa spridningen av covid-19.

Mer provtagning vid fler tillfällen
Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och testar idag vid fler tillfällen än tidigare i pandemin. Symtomfria personer som varit nära en konstaterat smittat mer än 15 minuter inom två meter ska provta sig första dagen och ett nytt test ska göras dag fem. Provtagning vid två tillfällen för vuxna och barn över sex år som varit utomlands och provtagning vid utbrott på skolor och arbetsplatser är några exempel.

Genom att det nu går att provta sig hemma eller på en drive-in-station veckans alla dagar gör att också provsvaren kan komma snabbare. Att göra provtagningen så tillgänglig som möjligt är viktigt. Det bidrar till en ännu mer effektiv smittspårning och de smittade kan snabbare isolera sig och bidra till att minska smittspridningen som fortsatt är på en hög nivå i Stockholms län, säger Elda Sparrelid, chefläkare Region Stockholm.


Läs mer om provtagning covid-19 och bokning av PCR-test på 1177.se

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård