Pressbriefing fredag den 16 april klockan 13.00 om pandemiläget i länet

Region Stockholm uppdaterar om läget i hälso- och sjukvården, den ökade smittspridningen samt om pågående arbete med vaccination mot covid-19.

Närvarar gör:

  • Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör
  • Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare
  • Magnus Thyberg, vaccinsamordnare

Datum: fredag 16 april
Tid: 13.00
Plats: Lindhagensgatan 98

Med anledning av rådande situation kommer deltagande i rummet inte vara möjligt. Enskilda intervjuer kan genomföras efter pressträffen via telefon alternativt i anslutning till rummet där pressträffen hålls.

Föranmälan
Anmälan görs till Region Stockholms pressfunktion: press@sll.se.

Presslegitimation krävs.

Länk till Region Stockholms Youtube där pressträffen kommer att sändas

Sändningen direkttextas och teckenspråkstolkas.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård