Vaccination av personer inom hemtjänst, LSS eller riskgrupp inleds nästa vecka

Vaccinationerna av personer som har hemtjänst, LSS eller har personlig assistent inleds under nästa vecka. Även vuxna personer som bor ihop med någon som har hemtjänst omfattas av erbjudandet om vaccination mot covid-19. Berörda personer informeras av den personal som de får sin omsorg från. Vaccinationerna sker successivt i takt med att vaccin levereras.

Gruppen som inledningsvis får vaccinerbjudande omfattar vuxna som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser från kommuner (ej endast serviceinsatser eller trygghetslarm).

Dessutom erbjuds vaccination till de vuxna personer som bor ihop med någon med hemtjänst eller hemsjukvård. Tanken är att vaccin ska skydda även den närmaste kretsen runt en person som är särskild sårbar för att bli svårt sjuk i covid-19. Personal som vårdar någon i denna grupp erbjuds också vaccin, av samma skäl som samboende.

Gruppen som kommer därnäst är boende i LSS eller har personlig assistent. Personer över 70 år utan annan riskfaktor än ålder vaccineras också i denna grupp, med start senare under vinter-vår.  I gruppen inkluderas senare även de vuxna personer under 70 år som av medicinska skäl är i riskgrupp för att bli svårt sjuk i covid-19.

Personerna ska erbjudas vaccination från den husläkarmottagning där de är listade. Det innebär att vaccinationerna kommer att vara spridda över hela länet. Det går inte att boka tid för vaccination eller ställa sig i kö ännu.

Region Stockholm följer den prioriteringsordning som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten där de äldre och sköra som har störst risk för ett allvarligt sjukdomsförlopp ska erbjudas vaccination först tillsammans med medarbetare som tar hand om dem samt personer de bor ihop med.

- Med detta steg är vi igång med de prioriterade grupper som står överst på turordningslistan. Det är en längre process att vaccinera denna grupp eftersom många av dem får vaccinationen i sina hem. Tillgången på vaccin är avgörande för att vi successivt ska kunna erbjuda allt fler personer ett vaccin som ger dem skydd mot allvarlig sjukdom, säger Magnus Thyberg som ansvarar för covid-19 vaccinationen vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

Texten uppdaterad 12 januari

 

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård