Fall med mutation av covid-19-virus upptäckt i Stockholms län

Nu har även Region Stockholm identifierat fall av muterat covid-19 virus. Det handlar om tre fall av den virusvariant som upptäckts i Storbritannien och ett fall av den variant som identifierats i Sydafrika. Samtliga rör personer som vistats i dessa länder.

- Smittspårning genomfördes enligt våra rutiner så snart personerna fick positivt resultat för covid-19 och de har fått uppmaningen att följa de rekommendationer som gäller och isolera sig. Det var förstås inte oväntat att dessa nya mutationer skulle påvisas även här i Stockholm, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm.

Ett antal fall av virusvarianten från Storbritannien har redan tidigare konstaterats i flera regioner i Sverige. Den nya varianten har sammankopplats med en högre smittsamhet, men detta är inte helt klarlagt. Ingenting tyder på att den skulle ge en mer allvarlig sjukdom. Det finns ytterligare mutationer som har påvisats internationellt, varav en särskilt har uppmärksammats från Sydafrika. Både mutationer från Storbritannien och Sydafrika har nu upptäckts i Stockholms län och fallen rör personer som vistats i dessa länder.

Utökade analyser

Med anledning av rapporter om mutationer har regionernas kliniska mikrobiologiska laboratorier utökat sina analyser i samarbete med Folkhälsomyndigheten. Analyserna har riktats särskilt mot prover från personer som testats positivt efter att ha vistats i Storbritannien, både nyligen och bakåt i tiden. Sedan en tid tillbaka inkluderas även resenärer från Sydafrika.

Uppmaningen från Folkhälsomyndigheten är att alla inresande som har vistats i Storbritannien och Sydafrika ska stanna hemma i minst sju dagar, att undvika kontakt med andra så långt det går, och att testa sig snarast efter ankomst med uppföljande test fem dagar efter ankomst. Även övriga i hushållet bör stanna hemma i väntan på provsvar.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård