Vaccination mot covid-19 inledd i Stockholms län

Söndag 27 december inleddes den omfattande vaccinationen mot covid-19 i Stockholms län. Först ut att erbjudas gratis vaccin är de med störst medicinskt behov. Personer som bor på särskilda boenden för äldre fick del av de första doserna.

 

Nu har vaccinationen mot covid-19 startat i Stockholms län. Den första omgången omfattar vaccin till 425 personer. De särskilda boenden för äldre som ingår i den allra första vaccinationsomgången är spridda över länet.

- Vår plan för vaccinationen är att starta lugnt, metodiskt och smittsäkert, i liten skala. Allt eftersom kommer vi att öka takten, säger Magnus Thyberg, avdelningschef hälso- och sjukvårdsförvaltningen och ansvarig för samordningen av vaccinationen.

Vaccinet som erbjuds just nu är från Pfizer/BioNTech. Vaccinet tas i två doser och i leveransplanen finns dos två redan bokad.

Under kommande veckor anländer enligt plan flera leveranser med samma vaccin. Med tanke på att antalet doser kommer att vara begränsat inledningsvis kommer fler boenden att successivt erbjudas vaccination mot covid-19. Det är läkarna som är kopplade till varje särskilt boende som ordinerar vaccinet till dem som vill vaccinera sig, och sjuksköterskor på boendet som vaccinerar de äldre. Det följer samma principer som vid den årliga vaccinationen mot säsongsinfluensa.

I takt med att vaccintillgången ökar, kommer personer med hemtjänst (70+) och de personer som bor ihop med någon med hemtjänst få erbjudande om vaccination, liksom den personal som vårdar de ovanstående grupperna. Detaljerna för dessa vaccinationsomgångar presenteras så snart de är klara.

- Vi uppdaterar kontinuerligt informationen på 1177.se för alla som vill veta mer om vaccinationen. Många undrar när det är dags för allmänheten att få sitt vaccinerbjudande. Vi kommer att annonsera och kommunicera brett, så jag känner mig trygg med att vi kommer att nå ut till alla intresserade senare när vi är redo att starta allmänhetens vaccination, säger Magnus Thyberg.

Restriktioner gäller fortfarande

I flera månader framöver behöver alla följa de råd och restriktioner som finns. Vaccinationerna i Region Stockholm kommer att pågå under lång tid, och tillgången till vaccin väntas vara ojämn.

Det går inte att boka tid för vaccination, varken för allmänheten eller för personer i riskgrupper eller på andra särskilda boenden. De personer och den personal som får erbjudande om vaccination kommer att få information om detta. 

Läs mer om vaccination mot covid-19 på 1177.se. Mer information om vaccinet och vaccinationen finns också hos Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter.

Det här gäller just nu

Det första vaccinet mot covid-19 är nu godkänt av EU-kommissionen efter rekommendation från den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Ansvarig myndighet i Sverige är Läkemedelsverket.

Vaccinet som används nu är från tillverkaren Pfizer/BioNTech. Hos svenska Läkemedelsverket finns det kvalitetssäkrad information om vaccinet.

Vem som erbjuds vaccin först styrs av nationella prioriteringar. Det går inte att boka tid eller ställa sig i någon kö för vaccinering nu.

På 1177.se finns information om vilka grupper som erbjuds vaccin först. Där kommer det publiceras beskrivningar av hur invånare ska veta när de kan bli erbjudna vaccin och hur de då ska få det.

Vaccinet kommer vara gratis. Det går inte att betala för vaccinet eller för att få en tid för vaccinering.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård