Region Stockholm provar snabbtester på fyra SÄBO

Nästa vecka startar Region Stockholm ett pilotprojekt på fyra äldreboenden där antigentester, som ger snabbare provsvar än PCR-tester, ska användas för provtagning av boende med symtom på covid-19. Rätt använda kan antigentesterna, som ger provsvar inom 30 minuter, komplettera PCR-testerna som Region Stockholm använt i stor skala under pandemin.

Testning och smittspårning är de viktigaste verktygen för att minska smittspridningen och PCR-test är den mest träffsäkra och känsligaste metoden för att hitta de som har covid-19. Det finns ett stort antal antigentester på marknaden. Karolinska Universitetslaboratoriet har utvärderat olika tester och valt ut två tester som har tillräcklig prestanda. Båda testerna tas av av hälso- och sjukvårdspersonal. Region Stockholm kommer inte använda antigentester där patienter, boende eller invånare själva testar sig själva.  

Förbereder ett ordnat införande av snabbtester

Antigentesterna har en lägre känslighet än PCR-tester och de kan framför allt användas för att snabbt identifiera smittsamma personer som har relativt mycket virus. De kan inte användas för att utesluta en pågående covid-19-infektion. I pilotprojektet kommer boende med symtom provtas av personalen på äldreboendena efter läkarordination.

- Vi ser att antigentesterna skulle kunna göra stor nytta för att snabbt komma igång med smittspårning på länets många äldreboenden. Vid sidan av smittspårning skulle antigentesterna också kunna användas för att testa patienter utan symtom när de ska läggas in på sjukhus och vid utskrivning från ett sjukhus till en annan vårdgivare. Med piloten tar vi ett steg till närmare ett införande i fler verksamheter, säger Elda Sparrelid, chefläkare Region Stockholm.

Fakta: Folkhälsomyndighetens exempel på användningsområden

Som komplement till PCR-testning i samband med smittspårning
Vid behov av snabba provsvar för att kunna upprätthålla ordinarie verksamhet inom öppenvård eller vid första bedömning av vårdbehov på exempelvis en akutmottagning
För att få snabba provsvar i känsliga miljöer när tidsaspekten är en viktig faktor för att kunna vidta adekvata smittskyddsåtgärder

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård