Region Stockholm inleder vaccination mot covid söndag 27 december

Söndagen den 27 december startar vaccinationen mot covid-19 inom Region Stockholm. Regionen har tilldelats ett antal doser som kommer att erbjudas boende på ett litet antal särskilda boenden, utspridda i länet.

Vaccinet som erbjuds är från Pfizer/BioNTech. Enligt tillverkaren uppnås ett mycket högt skydd mot att bli sjuk i covid-19, enligt de studier som företagen presenterat. Vaccinet tas i två doser och i leveransplanen finns dos två redan bokad.

- Vi startar nu vaccinationen med de doser vi fått. Vi tänker starta lugnt, metodiskt och smittsäkert, i liten skala. Allt eftersom kommer vi att öka takten, säger Magnus Thyberg, avdelningschef hälso- och sjukvårdsförvaltningen och ansvarig för samordningen av vaccinationen.

- Men i flera månader framöver kommer vi alla att behöva följa de råd och restriktioner som finns. Det här är en lång process, vi är beredda på ett maratonlopp. Men det är också en hoppfull tid, att vi kan inleda vaccination till de som vill i den mest sårbara gruppen, säger Magnus Thyberg.

Det går inte att boka tid för vaccination, varken för allmänheten eller för personer i riskgrupper eller på andra särskilda boenden. De personer som får erbjudande om vaccination kommer att få det via läkarorganisationen på boendet.

Det här gäller just nu

Det första vaccinet mot covid-19 är nu godkänt av EU-kommissionen efter rekommendation från den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Ansvarig myndighet i Sverige är Läkemedelsverket.

Hos svenska Läkemedelsverket finns det kvalitetssäkrad information om vaccinet. 

Vem som erbjuds vaccin först styrs av nationella prioriteringar. Det går inte att boka tid eller ställa sig i någon kö för vaccinering nu.

På 1177.se finns information om vilka grupper som erbjuds vaccin först. Där kommer det publiceras beskrivningar av hur invånare ska veta när de kan bli erbjudna vaccin och hur de då ska få det.

Vaccinet kommer vara gratis. Det går inte att betala för vaccinet eller för att få en tid för vaccinering.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård