Negativt provsvar? Du måste ändå fortsätta följa råden

Provtagning och smittspårning är viktiga verktyg för att bromsa smittspridningen men provtagning för covid-19 varken kan eller får leda till sämre efterlevnad av de råd som etablerats under lång tid. Ett negativt provsvar innebär inte att det är säkert att umgås som tidigare. Att hålla avstånd, att umgås med få, att stanna hemma när man är sjuk och boka provtagning när man har symtom är fortsatt de absolut viktigaste insatserna för att förhindra att fler blir sjuka i covid-19.

Antalet konstaterade fall av covid-19 och trycket på hälso- och sjukvården i Stockholms län fortsätter att vara mycket högt och det finns inga signaler som tyder på att sjukvårdsbehovet minskar. De senaste veckorna har ungefär 800 personer vårdats för covid-19 samtidigt och igår fick över 80 personer intensivvård. Parallellt har rekordmånga invånare provtagits för pågående covid-19-infektion och många bokar också antikroppstester som visar om man har haft infektionen. Intresset för att provta sig är stort vilket är positivt så länge resultaten tolkas på rätt sätt och att positiva provsvar följs upp med smittspårning. Provtagningen som påvisar virus, PCR eller snabbtester, ger enbart en ögonblicksbild och  inkubationstiden är max 14 dagar men oftast 5-7 dagar. Det innebär att en person som får ett negativt provsvar ändå kan vara smittsam eller bli smittad dagen efter provtagningen.

- Vi ser ett tydligt behov av att poängtera att provtagning, oavsett om man får ett positivt eller negativt provsvar, aldrig får påverka efterlevnaden av de skärpta råden. Det finns en risk att personer som provtar sig tolkar ett negativt provsvar som att de kan umgås med familj och vänner på samma sätt som tidigare. Här måste vi vara tydliga – ett negativt provsvar betyder inte att man slappna av och leva som vanligt och det får inte påverka våra beteenden. Alla måste fortsätta ställa upp för varandra och för vården genom att följa råden, säger Elda Sparrelid, chefläkare Region Stockholm.

Nationella föreskrifter från 14 december

  • Träffa bara de personer du bor med. De personer du delar hushåll med är okej att umgås med. För dig som lever i ett ensamhushåll är rådet att umgås med ett par nära vänner.
  • Avstå besök i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Det är okej att träna utomhus, till exempel att besöka ett utegym. Om du tränar med någon annan person, håll avståndet, helst 2 meter så ofta ni kan. Dela inte vattenflaska eller skydd med någon annan.
  • Undvik situationer där det kan uppstå trängsel. Dit hör exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher eller tävlingar. Idrottstävlingar och cuper bör ställas in.
  • Alla som kan arbeta hemma ska göra det. Tjänsteresor, konferenser och fysiska möten kan genomföras digitalt men om det inte går bör dessa tillfällen skjutas upp. Om du behöver vara på din arbetsplats är det viktigt att hålla avstånd överallt, även under raster och i omklädningsrum etc. Tar din arbetsplats emot kunder behöver ni se till att de kan hålla avstånd, både till personal och till andra kunder.
  • Avstå från att delta i eller arrangera större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop. Det är tråkigt att inte kunna träffas nu när vi behöver varandra mer än någonsin. Träffas digitalt om du har möjlighet, eller ring.
  • Maximalt åtta personer får delta vid konserter, matcher, offentliga möten, teaterföreställningar och alla andra allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Begränsningen gäller även för publik med anvisade sittplatser, från den 24 november tills vidare.
  • För alla andra sammanhang är rådet att inte vara fler än åtta personer samtidigt. Smittskyddsläkarens rekommendation är att du som invånare i Stockholms län fortsätter att följa rådet, att i så stor utsträckning som möjligt bara umgås med de som du bor med eller med några få nära vänner om du bor själv.
  • Beslutet om att tillåta maximalt åtta personer gäller inte arbetsplatser, gym eller liknande platser, men även där bör man försöka undvika att vara fler än åtta, särskilt om det inte går att hålla avstånd. Maximalt åtta per bord gäller även vid restaurangbesök fram till julafton. Sedan gäller max fyra per bord vid restauranger. Rådet om åtta personer ska inte ses som en chans att samlas fler än de som du bor med eller med några få nära vänner om du bor själv. Det rådet är det viktigaste.
  • För begravningar eller liknande religiösa sammankomster kring dödsfall gäller ett undantag: antalet deltagare får vara maximalt 20 personer.

Läs mer om covid-19 och de skärpta nationella råden på 1177: Minska risken att du och andra får covid-19

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård