30 december: Dagsläge covid-19

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på tisdagar och fredagar.

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand. Under jul- och nyårshelgerna kan det vara särskilt stor eftersläpning i rapporteringen. 

- Det är fortsatt mycket ansträngt läge vid akutsjukhusen. Till nyårshelgen och trettonhelgen förväntas trycket av patienter i behov av akut och nödvändig vård öka ytterligare. Alla vi som arbetar med sjukvård är tacksamma för alla som firar helgerna med enbart personer ur det egna hushållet i år och fortsätter att undvika alla former av trängsel. Den som behöver vård under helgerna ska söka vård som vanligt och inte vänta tills helgerna är över. Kontakta 1177 som vanligt så får du råd för hur du ska söka vård för dina symtom, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Patienter ska komma som vanligt till alla bokade tider i sjukvården. De som berörs av eventuella förändringar kontaktas personligen. 

Dagsläget 30 december

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 118 357
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 271

Nu vårdas

  • 85 patienter med covid-19 i intensivvård
  • 653 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 738 patienter

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård