28 december: Dagsläge covid-19

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på tisdagar och fredagar.

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.

Det totala antalet patienter med covid-19 varierar något över veckan men sedan slutet av november ser vi att det varierar runt 800 patienter. Det motsvarar nästan den totala kapaciteten vid Karolinska Universitetssjukhuset i både Solna och Huddinge.

- Under julhelgen har det varit ett mycket ansträngt läge vid akutsjukhusen. Det är många patienter med covid-19 som behöver fortsatt sjukhusvård. Vi ser inga signaler på att sjukvårdsbehovet ska minska på kort sikt. Arbetet att samordna hela sjukvårdssystemet och att frigöra vårdresurser för den akuta och nödvändiga sjukvården pågår fortsatt under helgerna. Alla vi som arbetar med sjukvården är tacksamma för alla som firar helgerna med enbart personer ur det egna hushållet i år och fortsätter att undvika alla former av trängsel. Den som behöver vård under helgerna ska söka vård som vanligt och inte vänta tills helgerna är över. Kontakta 1177 som vanligt så får du råd för hur du ska söka vård för dina symtom, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Patienter ska komma som vanligt till alla bokade tider i sjukvården. De som berörs av eventuella förändringar kontaktas personligen. De patienter som är i behov av sjukvård ska söka vård som vanligt.

Dagsläget 28 december

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 115 644
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3150

Nu vårdas

  • 87 patienter med covid-19 i intensivvård
  • 686 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 773 patienter

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård