14 december: Dagsläge covid-19

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på tisdagar och fredagar.

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.

- Vi har ett fortsatt mycket högt tryck inom hälso- och sjukvården både totalt och för intensivvården. Akutsjukhusen och geriatriken rapporterar idag 801 patienter med covid-19. Jag har idag beslutat att höja beredskapsläget från stabsläge till förstärkningsläge för att kunna ha bästa förutsättningar att medarbetarna i vården fokuserar på akut och nödvändig sjukvård. Det pågår nu ett intensivt arbete med att kunna bemanna upp akutsjukvården för att ha en långsiktigt hållbar lösning för vården och vårdens medarbetare, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Patienter ska komma som vanligt till alla bokade tider i sjukvården. De som berörs av eventuella förändringar kontaktas personligen. De patienter som är i behov av sjukvård ska söka vård som vanligt.

Dagsläget 14 december

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 97 684
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 2 937

Nu vårdas

  • 87 patienter med covid-19 i intensivvård
  • 714 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 801 patienter

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård