10 december: Dagsläge covid-19

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på tisdagar och fredagar.

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.

- Vi har ett fortsatt högt tryck inom hälso- och sjukvården även om det är något färre patienter idag. Akutsjukhusen och geriatriken rapporterar idag 780 patienter med covid-19. Det är hög belastning inom intensivvården. Så länge smittspridningen fortsätter på en hög nivå måste vi också ha hög beredskap för en fortsatt ökning av sjukvårdsbehovet. Akutsjukhusen samarbetar mycket nära för att fortsätta att öppna fler vårdplatser och för att använda hela sjukvårdssystemets resurser på bästa sätt, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Patienter ska komma som vanligt till alla bokade tider i sjukvården. De som berörs av eventuella förändringar kontaktas personligen. De patienter som är i behov av sjukvård ska söka vård som vanligt.

Dagsläget 10 december

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 91 402
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 2 864

Nu vårdas

  • 90 patienter med covid-19 i intensivvård
  • 690 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 780 patienter

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård