Beslut om max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Efter hemställan från den tillförordnade smittskyddsläkaren i Region Stockholm har idag länsstyrelsen beslutat att inte tillåta att fler än åtta deltagare samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

På grund av den ökade smittspridningen av covid-19 i Stockholms län som nu också lett till en kraftig ökning av antalet patienter med covid-19 som är i behov av sjukhusvård har Smittskyddsläkaren hemställt att länsstyrelsen ska ta det här beslutet.

- Sedan förra måndagen har 9 245 ytterligare fall av covid-19 konstaterats och det är idag ytterligare 216 fler patienter med covid-19 som är så sjuka att de nu vårdas vid något av våra sjukhus jämfört med förra måndagen. Jag bedömer läget så allvarligt att jag hemställt till länsstyrelsen att besluta om att begränsa antalet deltagare till åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar även ska gälla det undantag i förbudsförordningen om att 300 personer kan samlas sittande, säger tillförordnade smittskyddsläkaren Maria Rotzén Östlund.

Det enda undantaget mot att bara 8 personer kan samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller religionsutövning som hålls med anledning om dödsfall där antalet deltagare inte är fler än 20. Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte av det här beslutet.

- Min rekommendation är att invånarna följer rådet att i så stor utsträckning som möjligt undvika sociala kontakter utanför hushållet eller ett fåtal nära vänner för den som bor själv. Länsstyrelsens nya beslut gäller inte arbetsplatser, restauranger, gym eller liknande platser men även där bör man försöka undvika att vara fler än åtta, särskilt om det inte går att hålla avstånd, säger Maria Rotzén Östlund.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård